Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 26 June 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Verhoor onder ede: Glans is er wel af bij Fred Teeven

Verhoor onder ede: Glans is er wel af bij Fred Teeven
Ton F. van Dijk

Deze week de zogenoemde “pedoverhoren” gevolgd op Twitter. Met dank aan @SaskiaBelleman en @KoenVoskuil, verslaggevers van Telegraaf en Algemeen Dagblad.

De pedoverhoren zijn onderdeel van een civiele procedure waarbij getuigen worden gehoord bij een rechter-commissaris. Onder ede.

Grofweg gaat het daarbij allemaal om de vraag of er in het verleden een pedo netwerk heeft bestaan van hooggeplaatste figuren, die elkaar de hand boven het hoofd hebben gehouden. Als gevolg waarvan deze zaak strafrechtelijk is gefrustreerd.

Met name oud SG van justitie Joris Demmink wordt genoemd als hoofdverdachte in de zaak.

Wat vooral opviel deze week is dat belangrijke getuigen, als oud Officier van Justitie en kamerlid Fred Teeven (VVD), maar ook een oud rechercheur of een medewerker van de AIVD zich bij iedere echt relevante vraag verscholen achter hun ambtsgeheim.

Waar Fred Teeven enkele jaren geleden (volgens meerdere journalisten deze week) nog martiale taal uitsloeg als het ging om het “opknopen” van topambtenaar Demmink, ontkende hij zelfs dit nu onder ede.

Teeven: “Ach je zegt wel eens wat”.

Eigenlijk zei Teeven onder ede helemaal niets over het onderzoek naar Demmink dat hij destijds leidde en dat als gevolg van een lek niet tot resultaat leidde. Omdat belangrijke verdachten gewaarschuwd waren.

Vraag is wat zo’n weekje getuigen verhoren onder ede dan heeft opgeleverd?

Nou vrijwel niets. Behalve opnieuw schade voor de rechtstaat, omdat het vermeende complot in stand wordt gehouden. Wat leidt tot serieuze twijfel aan de integriteit van de instituties die ons juist dienen te beschermen.

Die schade geldt in gelijke mate ook voor Joris Demmink zelf. Als het allemaal niet waar is, wordt deze man al jarenlang ten onrechte door de mangel gehaald en dat is zeer onrechtvaardig en kwalijk. 

Kortom: op dit moment kent de affaire Demmink alleen maar verliezers. Het publiek maar ook de gewezen topambtenaar zelf komen voor de slachtofferrol in aanmerking.

Goed, Demmink had een relatie met een zeer dubieuze Praagse porno-acteur. Dat gaf hij ook toe tegenover Henk Krol, destijds hoofdredacteur van de Gay krant. Demmink valt op jonge jongens, maar nooit minderjarig. En daarom wordt hij nu aangevallen en valselijk beschuldigd. Zo lijkt zijn verweer op basis van vele reconstructies op internet.

Demmink heeft dan ook recht op rehabilitatie. Als de verhalen niet blijken te kloppen.

Maar het publiek, de samenleving, (en vooral de vermeende slachtoffers!) hebben ook recht op de waarheid. De onderste steen dient boven te komen.

Zeker nu het Gerechtshof vorig jaar een strafonderzoek naar Demmink heeft gelast op basis van Turkse getuigenverklaringen. Een aantal mannen beschuldigt de topambtenaar van verkrachting toen zij minderjarig waren.

Samengevat: Iedereen heeft zolangzamerhand recht op de waarheid.

In dat licht is het op z’n zachts gezegd wonderlijk, dat voormalig crimefighter en waarheidsadept Fred Teeven zich onder ede bij iedere relevante vraag beroept op z’n ambtsgeheim. Een lange weg voor een voormalig Officier van Justitie die Demmink wilde aanpakken en nu de waarheidsvinding ambtshalve in de weg lijkt te staan.

Hoe ervaart Fred Teeven dit zelf, zo vraag ik me af. Het gaat toch inmiddels ook om zijn geloofwaardigheid?

Submit a Comment