Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 27 September 2022

Scroll to top

Top

No Comments

D66: Meldpunt en checklist integriteit bij benoeming bestuurders

D66: Meldpunt en checklist integriteit bij benoeming bestuurders
Ton F. van Dijk

Review Overview

Kwaliteit onderzoek
7.5
Van Veldhuizen
8
Meldpunt integriteit
8.5
8

Check

HAARLEM – Er moet meer aandacht komen voor de integriteit van bestuurders bij D66. In de vorm van een meldpunt en een “checklist”.  Dat zegt de Commissie Van Veldhuizen die onderzoek deed naar de benoeming van D66 wethouder Cassee in Haarlem. Cassee bleek in 2010 een veroordeling wegens wanbeleid door de ondernemingskamer te hebben verzwegen tegenover zijn partij.

De Commissie die naar de kwestie zeer langdurig onderzoek deed, komt op basis van de gang van zaken tot de conclusie dat er speciaal voor het selecteren van D66 bestuurders een “centraal aanspreek- en adviespunt integriteit” dient te komen.

Dit volgens Van Veldhuizen “zowel ten behoeve Van de kandidaten als de selecteurs”. De commissie zegt hierover in haar onderzoeksrapport over de affaire Cassee; “Hiermee ontstaat tevens een permanent kennisplatform die snel kan worden ingezet als vraagstukken zich aandienen.”

Van Veldhuizen cs doen ook nog andere aanbevelingen. Zo dienen volgens de onderzoekscommissie “alle handreikingen en richtlijnen voor kandidaten en selectiecommissies zo aangepast te worden, dat hierin ruime aandacht wordt besteed aan aspecten van integriteit, zowel ten behoeve van de werving- en selectieprocedure als tijdens het uitoefenen van het ambt”.

Ook waarschuwt de commissie voor het gevaar dat er bij het samenstellen van selectiecommissies “rolverwarring of rolwisseling” kan ontstaan. Bij de benoeming van Cassee tot wethouder, zaten er personen in de selectiecommissie die zelf wethouder wilden worden en waren afgewezen. Dit wordt als ongewenst gezien.

Van Veldhuizen stelt voor een speciale “checklist” te gebruiken die duidelijk moeten maken welke integriteitsonderwerpen aan de orde dienen te komen bij de benoeming van wethouders.

De leden van D66 in Haarlem zullen zich binnenkort buigen over de aanbevelingen. Maar met het debacle rond Cassee nog vers in het geheugen lijkt het verstandig de adviezen van Van Veldhuizen over te nemen. 

Foto: De checklist van D66 inzake integriteit

Schermafbeelding 2015-07-15 om 17.45.46

Submit a Comment