Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 27 November 2022

Scroll to top

Top

3 Comments

D66 onderzoek legt kwetsbaarheid Haarlems Dagblad bloot

D66 onderzoek legt kwetsbaarheid Haarlems Dagblad bloot
Ton F. van Dijk

HAARLEM – “De aanstelling van Cassee deugde”. Dat is volgens het Haarlems Dagblad de belangrijkste conclusie van de commissie Van Veldhuizen die onderzoek deed naar de benoeming van de D66 wethouder in 2010.

“Bij de benoeming van Ewout Cassee is “niet onzorgvuldig gehandeld”, zo schrijft de lokale krant en waakhond.

Toen ik het las vroeg ik me even af of er soms twee onderzoeksrapporten over de benoeming van Cassee in omloop zijn?

Zou het Haarlems Dagblad over een ander exemplaar beschikken dan F-site? Want in het rapport dat ik heb, staat toch echt dat er sprake is van een “niet doelmatige, niet rechtvaardige en gebrekkige procedure”. Dat klinkt behoorlijk “onzorgvuldig”. En ook “ondeugdelijk”.

De krant heeft de moeite genomen om nog even te bellen met oud wethouder Ewout Cassee vanaf zijn vakantie adres. Deze reageert volgens het Haarlems Dagblad “instemmend” met de conclusie dat er “niets onzorgvuldigs” is gebeurd bij zijn benoeming. “Ik heb ook niet onzorgvuldig gehandeld”, zegt hij nog eens voor alle duidelijkheid.

Eind goed al goed, zo lijkt de boodschap aan de lezers in Haarlem. Maar is het wel echt zo? “Deugt” de benoemingsprocedure volgens de commissie Van Veldhuizen? En was deze volgens het D66 onderzoek”niet onzorgvuldig?” 

Laten we het rapport er even naast leggen en kijken wat Van Veldhuizen zelf schrijft over de zorgvuldigheid van de procedure die leidde tot de aanstelling van wethouder Cassee in 2010.

De procedure volgens D66 onderzoeker Onno van Veldhuizen (letterlijke citaten uit het rapport):

1. In Haarlem 2010 was er geen voor alle betrokkenen duidelijk doelmatig en rechtvaardige procedure om te komen tot de werving en selectie van wethouders. 

2. Ook ontbrak het aan een duidelijke verantwoordelijke voor het bewaken van die procedure richting Algemene Ledenvergadering.

3. De praktijk was zo toch voor veel betrokkenen eerder informeel en chaotisch

4. Een andere conclusie valt vijf jaar later op basis van de gesprekken met alle betrokkenen niet te trekken.

5. Er is geen duidelijke besluitvorming terug te vinden ten aanzien van de werving en selectie van wethouders.

6. Het lijkt er eerder op dat er tijdens dezelfde procedure twee verschillende formele procedures hebben gegolden.

7. Aan de procedure deden ook personen mee die zelf kandidaat waren geweest. Dat dat zo was, was bovendien niet duidelijk bekend gemaakt. 

8. De samenstelling van het selecterende gezelschap wisselde, de status van de gesprekken -kennismaking of selectie – waren niet altijd duidelijk voor betrokkenen.

9. Gespreksverslagen, laat staan goedgekeurde, zijn niet gemaakt of terug te vinden. 

10. Niet in de laatste plaats blijft op basis van de uiteindelijk vastgestelde procedure te onduidelijk wie -bestuur of nieuw verkozen raadsfractie – uiteindelijk besliste wie aan de Raad zal worden voorgedragen als de te benoemen wethouder. 

11. Verantwoording ten aanzien van de gevolgde procedure is aan de Algemene Ledenvergadering, voor zover ons bekend, niet afgelegd.

Deze conclusies van de commissie onder leiding van burgemeester Van Veldhuizen van Hoorn liegen er niet om. Ze laten weinig heel van de gevolgde procedure. En om te stellen, zoals het Haarlems Dagblad doet, dat de conclusie van de commissie is dat de procedure “deugde” en dat er “niet onzorgvuldig” is gehandeld, gaat eigenlijk alle journalistieke perken te buiten. Zeker wanneer Cassee vanaf zijn vakantieadres instemmend mag reageren op de hem welgevallige conclusie dat alles in orde was.

Immers diezelfde Cassee verzweeg volgens het eigen D66 onderzoek (“zo staat vast”) tijdens de benoemingsprocedure dat hij was veroordeeld voor wanbeleid door de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. Een politieke doodzonde. 

De commissie schrijft over de veroordeling van Cassee; 

1. Er was heel veel haast en intern gedoe. Dat alles ging ten koste van een zware kandidaat die graag wilde. Aan de echte kern van mogelijke integriteitsdillema’s -de weging van de veroordeling inzake wanbeleid – is men door de gebrekkige procedure niet toe gekomen.

2. Er is ondanks ingewonnen referenties onvoldoende doorgevraagd en ook de kandidaat zelf heeft zich hier niet voldoende kwetsbaar opgesteld.

3. De heer Cassee heeft aangegeven dat hij tijdens het tweede gesprek ook over de procedure bij de ondernemingskamer en de afloop daarvan door middel van een schikking heeft verteld.

4. De geinterviewden die bij gesprekken met de heer Cassee aanwezig waren bevestigen allemaal dat de heer Cassee inderdaad gesproken heeft over zijn zakelijk verleden inclusief faillissementen.

5. Slechts een van de geïnterviewden herinnert zich dat er door de heer Cassee ook de procedure bij de ondernemingskamer ter sprake is gebracht, waar hij na bemiddeling goed zou zijn uitgekomen.

6. Deze persoon zegt echter dat de heer Cassee niet heeft aangegeven veroordeeld te zijn geweest voor wanbeleid door de ondernemingskamer.

7. Op basis van bovenstaande staat vast dat de achtergronden en en de portee van de uitspraak van de Ondernemingskamer waaronder wanbeleid niet ter sprake zijn gekomen binnen de selectieprocedure.

Van Veldhuizen spreekt dus zelf van een “gebrekkige” procedure, waarin “vast is komen te staan” dat Cassee zijn veroordeling wegens wanbeleid niet heeft gemeld aan de benoemingscommissie.

Leest u nou nog eens met deze wetenschap het geruststellende bericht in het Haarlems Dagblad en trek uw eigen conclusies. Die van mij is in ieder geval dat de krant zich op dit dossier wel heel erg kwetsbaar heeft gemaakt, door zich volkomen achter de waarheid van Cassee te scharen en z’n journalistieke taak te verwaarlozen.

Of zoals Parool journalist Bas Soetenhorst al eerder liet weten via Twitter: de waakhondfunctie van het Haarlems Dagblad staat ter discussie in het dossier Cassee. Grote verliezer: de lezer van de enige krant die Haarlem heeft.

Schermafbeelding 2015-07-16 om 16.17.17

Schermafbeelding 2015-07-16 om 12.59.51

Comments

 1. Komt de Haarlems Dagblad nu met het rapport omdat hier op de site er aandacht aan is gegeven? En interpreteren ze het totaal anders?

  Het is toch ongelooflijk en ontluisterend dat zelfs een jaar na het artikel in de NRC er geen enkele fact finding is gedaan door Molducci c.s.

  http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2014/juli/11/meldde-wethouder-wanbeleid-wel-1401421

  Natuurlijk deugde de aanstelling niet, want de man zelf deugt niet. Zelfs als je de benoeming van wethouders rule based doet volgens de slechtse procedures; zijn zakenverleden en zijn nevenfuncties hadden aan het daglicht moeten komen.

  Ik begrijp wel dat ze bij D66 met hem in zijn maag zaten. De mislukte “campagnedirecteur” moest ergens weggemoffeld worden.(“Something Els” was een deconfiture; al was het alleen maar om de halfnaakte danseressen boven in de Euromast. Hoe bedenk je het?)

  Voor het HD is het zo makkelijk; anderen hebben het werk al gedaan. Hier op deze site. En ook al eerder. Check de feiten en check het verweer. Vraag eens wat stukken op bij de kamer van koophandel of bij een rechtbank.
  Feiten: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2014268251-Inbreng-VVD-behorende-bij-debat-26-augustus-2014.pdf

  NB. Het enige verschil tussen Godefroy en Cassee is dat Godefroy op de knop heeft gedrukt om het geld over te maken. Godefroy is veroordeeld en voortvluchtig; Cassee was zeker bestuurlijk net zo verantwoordelijk en medeprofiteur van de frauduleuze overboekingen.

  Verweer: https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/Raad-brief-van-wethouder-Ewout-Cassee-d-d-28-augustus-2014-inzake-uitgesproken-tekst.pdf

  Daarin doet hij net alsof er hier niets aan de hand was. Maar als je hem op een makkelijk leugens wil betrappen, check punt 3 en 4, bij de Spaanse kamer van koophandel; dat kan bijvoorbeeld met de door Cassee zelf opgegeven website infocif.es. Er constructies waren anders dan Cassee zei, er is in 2007 wel degelijk dividend uitbetaald, de nevenfunctie bij IHD Handling Espana SA is helemaal niet in 2008 beëindigd, wel zijn niet opgegeven nevenfuncties bij Mobigrup Espana S.L in 2012.

 2. [url=http://medrol.review/]medrol[/url]

Submit a Comment