Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 24 March 2023

Scroll to top

Top

No Comments

"Amsterdamse hoofdcommissaris vond plan Van der Laan niet integer"

“Amsterdamse hoofdcommissaris vond plan Van der Laan niet integer”
Ton F. van Dijk

Journaliste Nikki Sterkenburg van Elsevier Weekblad kwam gisteren met een even verwarrende als onthullende scoop.

De inmiddels overleden burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, zou het initiatief genomen hebben voor een geheim beinvloedingsproject in het kader van deradicalisering in de hoofdstad.

Dat laatste is op zich een nobel streven.

Er zou een vlogger ingeschakeld worden die met home made videofilmpjes zou proberen om radicale moslimjongeren op andere (gematigde) gedachten te brengen.

Daar kan niemand op tegen zijn.

Waarom dan de ophef? Nou, Van der Laan wilde niet dat de vlogger te herleiden zou zijn naar de gemeente Amsterdam. Want dat zou de geloofwaardigheid van de boodschap natuurlijk doen afnemen.

Het moest lijken alsof het om een spontaan initiatief ging van de vlogger in kwestie. En niet om een zwaar geregisseerd plan van de burgemeester zelf.

En daar begint het verhaal te wringen.

Want hoe mooi het idee ook is, de democratie verdraagt dit soort geheimzinnigheid slecht. Ook de gedragingen van een prominente burgervader dienen te allen tijde aan democratische controle onderhevig te zijn.

In dit geval werd er volgens Elsevier Weekblad zelfs een aparte BV gebruikt om de vlogger te betalen. Ook zouden afspraken omtrent dit project, niet in de agenda zijn gezet. Zodat een en ander zich ook aan het zicht van de Wet Openbaarheid van Bestuur zou onttrekken.

Als topjurist moet Eberhard van der Laan geweten hebben dat hij met vuur speelde.

Uit een document dat journaliste Sterkenburg in handen zegt te hebben, blijkt dat de twee belangrijkste veiligheidspartners van de burgemeester, de Amsterdamse hoofdofficier en de hoofdstedelijke hoofdcommissaris in ieder geval wel begrepen, op welk glad ijs Eberhard zich bevond.

In een schriftelijk verslag gericht aan de burgemeester afkomstig van het zognoemde “driehoeksoverleg” staat volgens Sterkenburg:

‘Uw driehoekspartners hebben aangegeven dat zij het voeren van een ‘anonieme campagne’ in strijd vinden met de transparantie, openheid en integriteit die de overheid zou moeten voorstaan.’

Een hoofdcommissaris en een hoofdofficier van justitie waarschuwen hun burgemeester dat zij zijn plan niet “transparant” en niet “integer” vinden. Dat is in politieke termen een bom die afgaat.

Wat er daarna met het plan gebeurd is, weten we overigens niet precies. Daarom is een onderzoek naar het onderliggende feitencomplex dringend noodzakelijk.

Tot die tijd is enige terughoudendheid vereist. Immers de betrokken burgemeester kan zich niet meer verweren. Een triest en indringend gegeven.

De gewenste terughoudendheid geldt trouwens ook voor de Amsterdamse GroenLinks leider Rutger Groot Wassink, die het hele verhaal meteen al naar de prullenbak verwees. Het plan van Van der Laan zou volgens deze politicus zelfs open en bloot met de gemeenteraad zijn besproken.

Het citaat van de driehoekspartners van Van der Laan, dat hij niet transparant en integer handelde lijkt echter dermate belastend, dat Groot Wassink net als iedereen beter eerst de feiten kan afwachten.

Er staat wellicht meer op het spel dan alleen de reputatie van een geliefde burgemeester.

 

 

Submit a Comment