Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 4 February 2023

Scroll to top

Top

One Comment

Feestje Halsema en Noord/Zuidlijn "begroot" op half miljoen euro

Feestje Halsema en Noord/Zuidlijn “begroot” op half miljoen euro
Ton F. van Dijk

Wat mag een goed feestje kosten?

Immers: Volgend week is het zover. Dan wordt de Noord/Zuidlijn feestelijk geopend. Een project dat geplaagd is door kostenoverschrijdingen, maar nu eindelijk afgerond is. Tot grote blijdschap van het Amsterdamse stadsbestuur.

Niet in de laatste plaats omdat het de eerste gelegenheid is waarop de nieuwe burgemeester, Femke Halsema, acte de présence zal geven. Voorzien van de ambtsketen, die tot voor kort nog door Eberhard van der Laan werd gedragen. Een heuglijke gebeurtenis groeit zo aan betekenis.

Kortom: dit schreeuwt om een feestje. En daarom heeft het gemeentebestuur de Amsterdamse televisieproducent IDTV in de arm genomen. Dit bedrijf gaat zorgen dat het een evenement wordt om nooit te vergeten.

En dat mag best wat kosten.

Hoeveel? Dat wilde de gemeente Amsterdam niet precies zeggen. Twee weken geleden belde ik met de woordvoerder van verantwoordelijk wethouder, Sharon Dijksma. Die kon het bedrag helaas niet noemen.

Ook het hoofd communicatie van de Noord/Zuidlijn, die ik vervolgens telefonisch sprak, wist niet te vertellen hoeveel de festiviteiten gaan kosten.

Waarna ik een dag later gebeld werd door de derde voorlichter van de gemeente Amsterdam. Die het volgende meedeelde over de kwestie:

We weten op dit moment niet exact hoeveel geld het openingsfeest kost. We willen zeker niet zeggen, hoeveel IDTV voor dit project van de gemeente krijgt. Dat is geheim, want er is sprake van een aanbesteding en daar mogen wij dus ook niets over zeggen….”

Na enig tegengas – het gaat immers om een event dat wordt gefinancierd met geld van de burgers – beloofde de woordvoerder om het totaalbedrag dat is gemoeid met het feestje “boven tafel te halen”.

In totaal duurde het bijna twee weken alvorens de gemeente Amsterdam in staat bleek een bedrag te noemen dat is gemoeid met de feestelijke opening van de Noord/Zuidlijn door burgemeester Femke Halsema.

Maar vandaag is het eindelijk zover:

De kosten die met de organisatie van deze feestelijke openingsdag gemoeid zijn, bestaan onder meer uit: de productie van alle activiteiten in acht stations voor en door Amsterdammers, veiligheidsmaatregelen en de organisatie van het officiële openingsprogramma. In totaal is voor deze evenementen een bedrag van €500.000 begroot.

Aldus de woordvoerder, die er aan toe voegde dat de beantwoording is kortgesloten met verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma.

Wat opvalt is het woordje “begroot”. Iedereen die er een beetje kijk op heeft weet dat een begroting voor een dergelijk evenement al maanden geleden gemaakt moet zijn. Dit wordt ook bevestigd door de woordvoerder.

Hij kan dan ook niet aangeven waarom het zo lang geduurd heeft om een relatief eenvoudige vraag over de kosten te beantwoorden, als dit al maanden geleden door de gemeente “begroot” zou zijn.

“Een onhandige woordkeus” stelt de woordvoerder.

Punt is: een begroting kan gemakkelijk overschreden worden. En zegt niets over de werkelijke kosten die gemoeid zijn met het stadsfeest, waarbij burgemeester Halsema voor het eerst gaat shinen.

Maar is er dan geen overleg geweest met de gemeenteraad? Ook die vraag kan de woordvoerder niet beantwoorden. Opnieuw verwijst hij naar een aanbesteding waarvan de onderliggende documenten niet openbaar zouden zijn.

Na het opperen van de mogelijkheid om de gevraagde informatie dan maar via een formeel beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) op te vragen, biedt de woordvoerder alsnog aan om te kijken of hij een onderbouwing van de “begrootte” 500.000 euro kan aanleveren.

Wat mag een goed feestje kosten? Een half miljoen?

Comments

Submit a Comment