Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 1 March 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Twitteraccount Wilders bevatte tijdens verkiezingen Russische "vingerafdruk"

Twitteraccount Wilders bevatte tijdens verkiezingen Russische “vingerafdruk”
Ton F. van Dijk

Vorige week bracht PVV leider Geert Wilders een bezoek aan Rusland. Tijdens het bezoek ontmoette hij hooggeplaatste Russen en sprak hij opvallend positief over president Poetin. Ook droeg hij een vriendschapsspeld met daarop zowel de Nederlandse als de Russische vlag afgebeeld.

Het kwam hem op veel kritiek te staan van ondermeer nabestaanden van de MH17 ramp. Die zien het Rusland van Poetin als verantwoordelijk voor het neerschieten van een burgervliegtuig boven de Oekraine met een zogenoemde Buk raket.

Vanwaar dus die innige band tussen Wilders en Poetin?

De PVV leider staat nu in het rijtje van andere populistische leiders in Europa als Marine LePen en Nigel Farage, die hun bewondering voor de sterke man in Rusland niet onder stoelen of banken steken. Om over de Amerikaanse president Trump nog maar te zwijgen.

De populisten hebben nog iets gemeen. En dat is opvallend. Ze zijn mogelijk geholpen door de Russen tijdens de verkiezingen in hun eigen land. De Russen worden ervan beschuldigd democratische verkiezingen in Amerika en Europa te hebben beïnvloed via geraffineerde social media operaties.

In de VS loopt inmiddels een onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller III, die onderzoekt of er mogelijk sprake was van samenwerking tussen Trump en de Russen in een poging de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beinvloeden.

Of dat zo is, zal nog moeten blijken.

Maar wat inmiddels wel vast staat is dat er daadwerkelijk sprake is geweest van Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dit werd al eerder geconcludeerd door de CIA, De FBI en de NSA. Maar het is nu ook bevestigd door aanklager Mueller, die onlangs 13 Poetin getrouwe Russen beschuldigde van samenzwering tegen de VS in een poging de verkiezingen te beïnvloeden.

Dankzij de dagvaarding van Robert Mueller weten we daardoor sinds kort meer over de modus operandi van de Russen. We kunnen nu vaststellen, hoe Poetin te werk gaat bij zijn ondermijnende activiteiten in het buitenland tijdens verkiezingen.

In het geval van de VS vanuit een zogenoemde “trollenfabriek” in Sint Petersburg. Een uiterste geavanceerde beinvloedingsopratie met een budget van meer dan een miljoen per maand en ruim 400 mensen in dienst.

Dit zogenoemde Internet Research Agency, dat direct kan worden gelinkt aan de entourage van president Poetin, had – zo blijkt – een dagtaak aan het opzetten van valse social media accounts, die niets anders deden dan het gericht beïnvloeden van kiezers op Facebook en Twitter ten faveure van (in dit geval) Donald Trump.

De beinvloeding vond plaats door het verspreiden van nepnieuws en het veelvuldig retweeten van bijvoorbeeld tweets van de presidentskandidaat in 2016, om zo de indruk te weken dat hij meer medestanders had, dan in werkelijkheid het geval was.

Het laatste woord is er in de VS nog niet over gezegd. Het FBI onderzoek van Robert Mueller levert dagelijks nieuwe feiten op.

Maar heeft het ons ook iets nieuws geleerd over de relatie tussen Rusland en onze eigen Geert Wilders?

Het antwoord luidt mogelijk bevestigend. Immers we weten nu (een jaar na de Nederlandse verkiezingen) dankzij Robert Mueller wat de werkwijze is van de Russen als het gaat om social media beïnvloeding van verkiezingen.

De vraag die op tafel ligt is:

Valt er op basis van de karakteristieken van het twitteraccount van de PVV leider een patroon te herleiden, dat overeen komt met de werkwijze van de Russen, zoals die ook in de VS heeft geleid tot inmenging in de verkiezingen?

Het antwoord op deze vraag lijkt bevestigend. En dat is een beangstigende gedachte voor iedereen die vindt, dat de verkiezingen in ons land een binnenlandse aangelegenheid zijn.

Geautomatiseerde twitteraccounts (zogenoemde “bots”) die gelinkt zijn aan het account van Geert Wilders hebben vorig jaar in de aanloop van de verkiezingen opvallend vaak berichten van Wilders verspreid, die in verband kunnen worden gebracht met Russia Today en Sputnik Media.

Volgens een gezamenlijke rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn het deze twee aan Poetin verbonden mediabedrijven, die een grote rol spelen bij het beïnvloeden van democratische processen in de VS en Europa en moeten zij daarom worden gezien als “hostile actors”.

Russia Today (RT) en Sputnik zijn volgens de Amerikaanse diensten actief bezig met het verspreiden van (fake)nieuws, dat tot doel heeft verkiezingen buiten Rusland te beïnvloeden.

De Amerikaanse afgevaardigde Adam Schiff, die vanuit de senaat onderzoek doet naar de Russische samenzwering, heeft in dat verband expliciet aangeven dat ook in Nederland inmenging heeft plaatsgevonden.  Maar concreet is het nooit gemaakt. Mogelijk verklaart dit waarom het in ons land tot nu toe weinig ophef heeft veroorzaakt.

Maar nu terug naar Geert Wilders. Die werd vorig jaar (na de verkiezingen) uitgenodigd door de Russische ambassadeur in Den Haag, om een bezoek te brengen aan Rusland. Dat bezoek vond vorige week plaats.

Wilders ontmoette ondermeer Leonid Slutski. Een vooraanstaand politicus en aanhanger van Poetin. Zo prominent, dat hij door president Obama samen met 7 andere Russen op de Amerikaanse sanctielijst werd gezet van Russen, die niet meer welkom zijn in de VS. De EU nam deze sancties over.

De man die Wilders ontmoette, is dus een aan Poetin gelieerde politicus, die niet kan reizen naar de VS en Europa en op de sanctielijst staat. Een ongewenste Rus dus.

De vraag is waarom Geert Wilders zich met een dergelijke bad actor associeert? En waarom hij zijn bewondering voor Poetin uit. Wat motiveert Wilders? En is de vriendschap wederzijds?

Het antwoord op die vraag vinden we wellicht in een artikel van de Financial Times van vorig jaar. Een stuk dat relatief weinig aandacht kreeg in de Nederlandse media, omdat toen nog niet zoveel bekend was over de wijze waarop de Russen proberen verkiezingen te beïnvloeden.

Op 14 maart 2017 (een dag voor Tweede Kamerverkiezingen in ons land) publiceerde de FT een stuk, dat met de kennis van nu als brisant kan worden gezien.

Op basis van onderzoek van de Britse internet deskundige, professor Philip Howard van de universiteit van Oxford, die specifiek en uitgebreid onderzoek deed naar het twitteraccount van Geert Wilders wordt ondermeer de volgende conclusie getrokken:

We identified four major communities: a core of users centred around Mr Wilders himself who followed few, if any, other followers; two communities in which the most influential users were mainstream news outlets or journalists; and a final, large community distinct from the mainstream news communities in which three of the five most influential users displayed bot-like characteristics.

Het twitteraccount van Geert Wilders wordt dus “omringt” door vier groepen volgers. Een groep rond Wilders zelf, twee groepen bestaand uit mainstream journalisten en prominenten, en LET OP: als vierde een grote groep volgers, die geen deel uitmaakt van de andere groepen en waarvan drie van de vijf meest invloedrijke volgers voldoen aan de kenmerken van geautomatiseerde twitterbots.

Het gaat om de volgende drie accounts: @BluegillRises, @dixiefortrump en @luvofUSA. Ogenschijnlijk normale Amerikaanse twitteraccounts. Maar dat ze niet zo onschuldig zijn,  blijkt volgens het Britse onderzoek uit het volgende: de twitterbots versturen respectievelijk gemiddeld 88, 156 en 123 keer een (geautomatiseerd) twitterbericht tot maximaal 400 tweets per dag. De volgende conclusie van de onderzoekers is dan ook:

The structure of this segment of Mr Wilders’ Twitter network suggests a clear separation between those of his followers who follow mainstream news sources and those with connections to high-volume, potentially automated accounts.

In het twitternetwerk van Geert Wilders bevindt zich een duidelijke scheiding tussen volgers die deel uit maken van de mainstream nieuwsmedia en geautomatiseerde twitteraccounts gericht op het verspreiden van grote hoeveelheden (nep) berichten. Hieronder de “rode wolk”.

Maar hoe weten we nu of de Russen hier iets mee te maken hebben?

Zoals gezegd, wat hierboven wordt beschreven, komt naadloos overeen met wat we inmiddels (dankzij het Amerikaanse FBI onderzoek) weten over de modus operandi van de Russen, als het gaat om beinvloeding van kiezers via social media. Maar wat bewijst dat?

Er lijkt in relatie tot Wilders twitteraccount, sprake van een regelrechte smoking gun, die de Russen in het geval van Wilders verraadt aldus het onderzoek van Howard:

Although Mr Wilders himself did not disproportionately share content from either outlet, his followers were 12 times more likely to mention Sputnik and almost eight times more likely to mention RT than followers of Mr Rutte, prime minister. Notably, Mr Wilders’ followers mentioned RT more frequently than they did the Dutch national broadcaster NOS (@NOS).

De volgers van Wilders noemden Sputnik en RT (hostile actors volgens de CIA en FBI) respectievelijk 12 en 8  keer vaker in hun tweets dan de volgers van een “vergelijkbaar” account, te weten dat van Mark Rutte (@minpres). Russia Today werd door de (geautomatiseerde) twittervolgers van Wilders zelfs meer genoemd dat de NOS (@NOS), hetgeen niet erg voor de hand ligt in het geval van een Nederlands politicus.

Dit alles wijst sterk op een Russische vingerafdruk.  En omdat we inmiddels veel meer weten over de Russische werkwijze, lijkt het aannemelijk dat de Russen hebben geprobeerd ook de Nederlandse verkiezingen te beïnvloeden door het verspreiden van (fake)nieuws met geautomatiseerde (“high volume”) twitter accounts rondom Geert Wilders.

De gerenommeerde Britse Rusland deskundige Bill Browder (internationaal bekend van de “Magnitsky” wet) antwoordde gisteren schriftelijk op mijn bevindingen:

“That sounds like a very plausible scenario and I would be surprised if it weren’t true”.

NB: De afdeling persvoorlichting van de PVV was telefonisch niet bereikbaar voor commentaar. Mocht men alsnog reageren dan volgt op deze site onmiddellijk een update.

Submit a Comment