Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 18 July 2018

Scroll to top

Top

No Comments

VVD kamerlid meldde rol vastgoedbedrijf bij aantreden aan partijtop

VVD kamerlid meldde rol vastgoedbedrijf bij aantreden aan partijtop
Ton F. van Dijk

VVD kamerlid Wybren van Haga is de volgende VVD politicus, die er aan moet geloven. Na de ontluisterende leugen van Halbe Zijlstra, is dit de nieuwste brisante affaire.

Het liberale kamerlid zou volgens NRC nog steeds persoonlijk betrokken zijn bij zijn vastgoedbedrijf. Ook nadat hij kamerlid werd. De VVD onderzoekt de kwestie. Met mogelijk grote gevolgen voor de coalitie.

Zeker omdat de coalitie “maar” steunt op een meerderheid van een zetel. In dit geval die van Van Haga.

Wat is het geval?

Van Haga verhuurt een groot aantal panden (die zijn eigendom zijn) in Amsterdam. In die stad zijn de regels voor woningverhuur vorig jaar door verantwoordelijk SP wethouder Ivens veranderd.

Gevolg: Er zaten door de nieuwe regels in sommige panden van het VVD kamerlid meer dan het toegestane aantal huurders.

Maar hoe krijg je die er uit? De huurwet biedt Van Haga’s huurders immers bescherming. Een gegeven dat het VVD kamerlid de nodige hoofdbrekens kost.

Tot overmaat van ramp besloot de VVD na een publicatie in Het Parool over deze kwestie (eind vorig jaar) een integriteitsonderzoek in te stellen naar de vastgoedondernemer, die inmiddels in de media liefkozend “huisjesmelker” wordt genoemd.

Van Haga was daarom de afgelopen maanden druk bezig met het oplossen van de problemen. Hij ging gezien de ernst van de situatie – persoonlijk – met een aantal huurders om de tafel zitten. Dit om te kijken of hij hen in andere woningen kon herplaatsen, zodat hij in de toekomst wel aan alle nieuwe regels kan voldoen.

VVD kamerlid meldde betrokkenheid vastgoedbedrijf aan partijtop

Dat hij zich persoonlijk met deze zaak bezig houdt, wordt hem nu door zijn partij verweten. Want dat hoort een kamerlid niet te doen en is in strijd met de Vuistregels Integriteit van de VVD. En dus staat nu zijn positie als kamerlid ter discussie, zo lijkt het.

En dat is vreemd. Want een korte blik op het register nevenfuncties voor tweede kamerleden leert dat Van Haga – toen hij in oktober vorig jaar toetrad tot de VVD fractie – zijn betrokkenheid bij zijn eigen vastgoedbedrijf wel degelijk formeel heeft gemeld in het register:

– Adviseur van Van Haga Invest BV, Van Haga Holding BV en W&J Holding BV en onderliggende BV’s. (vanaf 1 november 2017 tot heden)

Het kamerlid is als adviseur verbonden aan zijn vastgoedbedrijf, zo weet de partijtop dus al vanaf zijn aantreden.

In het geval van Van Haga geldt bovendien dat hij zijn functie als bestuurder bij zijn prive onderneming op diezelfde datum heeft neergelegd. Hij is dus zelfs niet meer bevoegd om te tekenen bij het bedrijf, sinds hij in het het parlement zit.

Ook VVD fractievoorzitter Klaas Dijkhoff weet dus vanaf het allereerste moment, dat Van Haga nog actief als adviseur bij zijn bedrijf betrokken is. De partijtop was volledig geïnformeerd. Het is vreemd, dat de VVD hem juist zijn doorlopende betrokkenheid bij het bedrijf nu kwalijk lijkt te nemen.

Temeer omdat diezelfde Dijkhoff hem in een persoonlijk gesprek heeft gesommeerd om de zaken “voor 1 april op te lossen”.

Onder die druk – door Dijkhoff opgelegd – besloot Van Haga de zaak maar zelf ter hand te nemen. De vraag is of dit hem derhalve kan worden verweten?

Hij deed dit bovendien met enig succes, zo lijkt het. Want bronnen rond van Haga bevestigen dat inmiddels bijna alle panden voldoen aan de nieuwe regels. In slechts een geval dient nog een handtekening gezet te worden, maar zou al overeenstemming met de huurders zijn over een oplossing.

Maar juist zijn ijver om de zaak goed op te lossen (onder immense druk van Dijkhoff zelf, die zou hebben gedreigd met het ontnemen van Van Haga’s lidmaatschap van de fractie) wordt hem nu aangewreven. Een kamerlid mag zich immers niet bemoeien met zijn bedrijf.

Kamerlid krijgt in Amsterdam afwijkende behandeling

Er is overigens nog een reden waarom Van Haga zich persoonlijk met het oplossen van zijn problemen bemoeit:

Een ambtenaar van het betreffende stadsdeel in Amsterdam waar de problemen spelen, liet het VVD kamerlid onlangs expliciet weten dat zijn dossier door de “centrale stad” (het stadsbestuur van Sp wethouder Ivens) “anders” wordt behandeld, dan dat van gewone vastgoedbeheerders:

 Omdat hij tweede kamerlid is…

Volgens  bronnen rond de VVD integriteitscommissie blijkt dit uit een bandopname van het gesprek.

Kennelijk gelden voor Van Haga in Amsterdam andere regels, nu ook het stadsbestuur van SP wethouder Ivens door heeft dat deze zaak voor de verkiezingen nog politiek vuurwerk kan opleveren.

Daarmee dijt de affaire van Haga mogelijk verder uit richting de lokale politiek in Amsterdam. Want daar zou iedereen in theorie gelijk behandeld moeten worden. Kamerlid of niet.

 

Submit a Comment