Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 21 June 2018

Scroll to top

Top

No Comments

Integriteitsonderzoek naar VVD kamerlid Van Haga bedreigt voortbestaan kabinet

Integriteitsonderzoek naar VVD kamerlid Van Haga bedreigt voortbestaan kabinet
Ton F. van Dijk

Het kabinet Rutte 3 wordt mogelijk in zijn voortbestaan bedreigd door de integriteitskwestie rond VVD politicus Wybren van Haga. Dit Tweede Kamerlid was voor zijn komst naar Den Haag in oktober 2017 lange tijd actief als vastgoedondernemer.

Het Parool ontdekte onlangs, dat het bedrijf van Van Haga meer dan 100 panden in bezit heeft en zich sinds begin dit jaar niet in alle gevallen houdt aan de nieuwe verhuurregels van SP wethouder Ivens in de hoofdstad. Voor de politieke top van de VVD aanleiding een integriteitsonderzoek naar Van Haga te laten uitvoeren.

Grote zorgen binnen VVD over uitkomsten integriteitsonderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek – uitgevoerd door partijprominent Willibrord van Beek – worden pas na de gemeenteraadsverkiezingen verwacht. Maar een bron binnen de VVD bevestigt dat er bij de partijleiding al enige tijd “grote zorgen” bestaan over het vastgoeddossier van het betrokken kamerlid en de verwachte uitkomsten van het interne onderzoek.

Van Beek zou volgens diezelfde bron van mening zijn dat Van Haga zich door zijn achtergrond als ondernemer kwetsbaar heeft gemaakt en schade zou hebben toegebracht aan de VVD.

VVD heeft volgens Van Beek geen behoefte aan ondernemers maar aan kamerleden

In kringen van de Haarlemse VVD, waar Van Haga tot voor kort actief was als fractievoorzitter, wordt zelfs gesteld dat Van Beek aan Van Haga tijdens een gesprek heeft laten weten dat de liberale partij geen enkele behoefte heeft aan “ondernemers” in de VVD kamerfractie, maar aan “kamerleden”.

Van Haga erkent volgens een ingewijde dat hij zich sinds de invoering van de nieuwe regels in Amsterdam in een beperkt aantal gevallen niet aan de richtlijnen houdt. Zijn verweer tegenover de integriteitscommissie is volgens deze direct betrokkene, dat hij er vanaf de invoering van het nieuwe regime alles aan heeft gedaan de regels uit te voeren. Maar dat deze onder het bestuursrecht vallen.

Van Haga erkent problemen in beperkt aantal panden

In ongeveer vijf panden zitten nu volgens de nieuwe regels teveel huurders. En dat is Van Haga’s probleem: Zijn huurders hebben, zo legt een ingewijde uit, recht op huurbescherming. Daarom is het voor Van Haga volgens deze bron “onmogelijk” om binnen relatief korte tijd het teveel aan huurders in dit vijftal panden op te lossen.

Van Haga zou volgens dezelfde bron niet ontkennen dat er problemen zijn met een “beperkt aantal” panden en de huurders daarvan, maar loopt volgens deze ingewijde dus op tegen de grenzen van de huurwet, die zijn huurders huurbescherming biedt. Waardoor ze niet uit de panden kunnen worden gezet, zoals de nieuwe regels voorschrijven.

Het vastgoedbedrijf waarvan het kamerlid inmiddels geen bestuurder meer is, maar nog “slechts” aandeelhouder, werkt volgens een betrokkene binnen de onderneming “met man en macht” aan het oplossen van de situatie. Maar naar schatting van deze bron is hiervoor “een half jaar tot een jaar tijd” nodig. Zo moeten huurders eventueel via de rechter worden uitgezet om aan de regelgeving te kunnen voldoen.

Kamerlid stevent af op enorm conflict met partijtop

En die tijd zou de VVD top Van Haga volgens dezelfde goed ingevoerde bron niet gunnen. Klaas Dijkhoff zelf zou tegenover Van Haga hebben “gedreigd” dat de kwestie voor 1 april aanstaande dient te zijn opgelost en dat het kamerlid anders niet kan blijven zitten als volksvertegenwoordiger van de VVD.

Van Haga zou daarop hebben gezegd dat hij “praktisch onmogelijk” aan deze eis van de partijleiding kan voldoen. En daar mee stevent het kamerlid af op een enorm conflict met de partijtop.

Van Haga wil kamerzetel niet opgeven

Zeker omdat Van Haga in een gesprek met fractievoorzitter Dijkhoff zou hebben gesteld, dat hij niet van plan is zijn kamerzetel op te geven. In zijn eigen visie doet hij er volgens een bron uit zijn directe omgeving “alles aan om de problemen op te lossen”, en kan hem zeker geen “integriteitsprobleem” worden aangewreven.

Hiermee dreigt een politiek brisante situatie te ontstaan. Het kabinet Rutte 3 drijft immers met 76 zetels op een parlementaire meerderheid van 1 zetel. In dit geval de blauwe stoel van Wybren van Haga.

Rutte 3 afhankelijk van gedoogsteun SGP

Mocht Van Haga besluiten als zelfstandig kamerlid buiten de VVD fractie verder te gaan dan is het kabinet met onmiddellijke ingang zijn meerderheid kwijt en wordt het wellicht afhankelijk van gedoogsteun van de SGP.

Een VVD prominent wijst er in een reactie op dat Rutte 3 “verder zou kunnen als minderheidskabinet”.

Het is de vraag of dit voldoende is voor Rutte 3 om te overleven. Een betrokkene uit de Haarlemse politiek laat weten dat de Haagse VVD top “de neiging” heeft om de vasthoudendheid van Van Haga in deze kwestie te onderschatten.

Het kamerlid werd opgeleid tot commando-officier en droeg enige tijd de felbegeerde groene baret. Ook was hij als ingenieur werkzaam voor Shell in ontoegankelijke gebieden in Afrika.

Waar de VVD top lijkt te speculeren op een vertrek van Van Haga na het bekend worden van het interne integriteitsonderzoek, zou deze niet van plan zijn te wijken, ook als dit betekent dat hij verder moet als Groep van Haga.

Of zoals een bron binnen de Haarlemse VVD het formuleert;

Wybren is iemand die zich niet omver laat blazen. Door niemand, ook niet door Klaas Dijkhoff of een integriteitscommissie, die er vooral op uit lijkt om het VVD blazoen schoon te poetsen. Van Haga heeft geen fraude gepleegd, hij probeert zich aan de regels te houden en doet er letterlijk alles aan om het probleem dat door de nieuwe regels ontstond op te lossen. Zolang hij zelf het gevoel heeft dat hij iedereen recht in de ogen kan kijken, zal hij als een politieke commando zijn missie in de Kamer voort zetten. Ook als dat betekent dat hij zich moet afsplitsen”.

Kamerlid Van Haga zegt in een reactie per sms; “ik herken mij niet in het artikel”.

VVD woordvoerder Kees Berghuis voegt daar aan toe; “De integriteitscommissie van de VVD is nog bezig met haar onderzoek. De VVD zal pas reageren als die werkzaamheden zijn afgerond”.

 

 

Submit a Comment