Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 9 August 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Haarlem I VVD raadslid nichterige KLM stewardess?

Haarlem I VVD raadslid nichterige KLM stewardess?
Ton F. van Dijk

HAARLEM – Een politicus van de Haarlemse VVD wordt door een journalist van het Haarlems Dagblad een “nichterige en schreeuwerige KLM stewardess” genoemd, die ook nog eens “liegt”. Het gaat om het liberale raadslid Jeroen Boer. In het dagelijks leven purser bij de KLM. En ja, -hoe erg- ook nog eens homosexueel.

De journalist in kwestie, Richard Stekelenburg, een getapte jongen, die soms dagelijks over de Haarlemse politiek schrijft, deed de uitspraken op zijn gesloten Facebook pagina. Hij heeft inmiddels onder grote druk spijt betuigd.

“Vrienden” die stilletjes konden mee genieten van Stekelenburgs homo onvriendelijke taal zijn ondermeer de lokale politici Moussa Aynan (PvdA), Jur Visser (CDA) en wethouder Merijn Snoek (CDA).

Of zij de bijdrage waarin hun collega voor nichterige stewardess wordt uitgemaakt hebben gezien, ge-liked of veroordeeld is niet bekend. Op zich een zorgelijke gedachte, want tot op heden hebben zij in ieder geval publiekelijk geen afstand genomen van de gewraakte passages.

De reactie van het Haarlems Dagblad kwam pas na een formele melding bij het anti discriminatie bureau Kennemerland. Redactiechef Bill Meijer noemt de uitspraken tegenover RTV-NH “dom”, maar zo voegt hij er aan toe; “ze zijn gedaan in een gesloten Facebookgroep”.

Meijer vindt de zaak vooral “vervelend” en lijkt vooralsnog geen reden te zien om verder te gaan in zijn oordeel. Verder weigert hij telefonisch “ieder commentaar tot de zaak is overgewaaid”.

Waarom is het nou zo grensoverschrijdend, dat een journalist een raadslid en homosexuele purser van de KLM een nichterige KLM stewardess noemt? Daar is een aantal redenen voor.

Allereerst is de uitspraak “beledigend, smadelijk en discrimerend”, zo legt een bevriende strafrechtadvocaat mij uit. “Je kunt gerust opschrijven dat het strafbare uitspraken zijn”, zo laat hij mij weten. Dat doe ik dus bij deze. Eerste bezwaar: de journalist handelt vermoedelijk strafbaar en discrimineert. Maar er is meer aan de hand.

Betrokken journalist schrijft dagelijks over de politiek. En dus ook over het raadslid in kwestie. Het feit dat hij kennelijk van mening is dat het om een nichterige en schreeuwerige homo gaat, verraadt dat hij moeite heeft met diens geaardheid. En wel zodanig, dat dit een rol kan spelen bij zijn beoordelingsvermogen als journalist.

Stekelenburg kan moeilijk objectief zijn, als hij dit soort latent “homofobe” gevoelens koestert jegens een raadslid, die tevens object is van zijn journalistieke arbeid.

Hiermee is de integriteit van de journalistiek dus in het geding. Niet alleen van de betrokken redacteur, maar ook van zijn collega’s bij het Haarlems Dagblad die de zaak vergoeilijken, door het af te doen als “domme”uitspraken.

De kwaliteit van een medium wordt mede bepaald door de vraag hoe men om gaat met een kwestie als hier beschreven. De hoofdredacteur die dit laat passeren is daarom in het belang van zijn lezers geen knip voor de neus waard.

Immers zijn lezers hebben recht op objectieve en onafhankelijke journalistiek en dienen beschermd te worden tegen verwerpelijke opvattingen die wel de inhoud van de krant beinvloeden, maar die zij niet kennen.

En dan is er nog een bezwaar: de uitspraak is gedaan in een Facebook groep met tal van prominente Haarlemse politici. Geen van hen heeft zich publiekelijk gedistantieerd.

Ook de voorzitter van de raad, burgemeester Bernt Schneiders (geen lid van de groep) heeft geen enkele zichtbare poging gedaan het op te nemen voor het raadslid dat wordt gediscrimineerd. Binnenskamers bagatelliseert hij de kwestie. Zoals hij wel vaker doet.

Em dat zegt iets over de Haarlemse politiek, die zolangzamerhand de grenzen van haar geloofwaardigheid heeft bereikt. Eerst wordt een wethouder de hand boven het hoofd gehouden, die in het verleden fraudeerde met valse facturen. En nu wordt een jounalist beschermd, die zich mogelijk zelfs strafbaar uitlaat over een homosexueel raadslid.

Misschien kan burgemeester Bernt Schneiders- hij is voorzitter van de gehele gemeenteraad – in ieder geval zijn imago als integriteitsburgemeester van zich af schudden. Bijvoorbeeld door zijn voorzitterschap van het genootschap van burgemeesters neer leggen.

Als eerste signaal dat men in Haarlem niet langer uitgaat van hetgeen maatschappelijk betamelijk is in het verkeer tussen media en politiek en tussen politici onderling. Maar dat Haarlem officieel een (bijna) bananenrepubliek is geworden onder zijn studentikoze leiding. Een leiderschapsstijl die sympathiek oogt, maar geen grenzen lijkt te kennen.

Oh, ja en zelfs op de vraag of het Haarlems Dagblad dit verhaal als opiniestuk wilde plaatsen, antwoordde redactiechef Bill Meijer; “Geen commentaar”.

Submit a Comment