Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 23 May 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Erdogan neukt met geiten. Nou en?

Erdogan neukt met geiten. Nou en?
Ton F. van Dijk

Geachte heer Erdogan, 

Kunt u als Turkse president bepalen, hoe wij ons moeten gedragen? Wat wij wel mogen. En wat niet?

Dat is de vraag die mij bezig houdt, sinds u columniste Ebru Umar gisteren heeft  aangehouden in Turkije. Omdat ze u zou hebben beledigd via Twitter. Ze heeft u een “megalomane dictator” genoemd.

Wat haar op datzelfde Twitter veel bijval opleverde. Zeker omdat vele kundige analisten het woord “dictator” te eufemistisch vinden. U bent bovenal een “geitenneuker” zo is de geldende en geaccepteerde opvatting in Nederland. 

U, Erdogan, neukt dus met geiten, is de vrije mening van velen in mijn land.

Nu is de centrale vraag: Mag je wel met geiten neuken in een vrij Europees land als Nederland?  Ik denk van niet omdat geiten ook rechten hebben. We hebben een wet. En die zegt dat je geen geiten (zelfs u niet) mag neuken. Ook geen andere dieren overigens. Dat wordt gezien als mishandeling.

Blijft over: Mag je dan wel zeggen dat u, Erdogan, een geitenneuker bent? Ook al is het binnen de grenzen van de Nederlandse wet niet toegestaan daadwerkelijk met geiten te neuken?

Ik vind van wel. Je mag dat zeggen. Immers we hebben ook een wet, die zegt dat het een ieder vrij staat zijn of haar mening vrij te uiten. Zelfs over u, president Erdogan.

“Erdogan is een geitenneuker”. Je mag het dus zeggen in het kader van vrije meningsuiting. Al zit er ook een grens aan. Je mag namelijk niet opzettelijk beledigen of nodeloos kwetsen. Dan kun je ook in Nederland zomaar in het strafrecht belanden. 

Gelukkig gebeurt dat in ons vrije polderland niet zo snel. Zeker politici en gezagsdragers, zoals u, moeten tegen een stootje kunnen. Dan is de vrijheid van meningsuiting tamelijk absoluut vinden onze onafhankelijke rechters.

Bovendien: de analisten die u in ons land een geitenneuker noemen, bedoelen dat vaak niet letterlijk zo. Het zal u wellicht verbazen, maar er zijn maar weinig Nederlanders die denken dat u echt met geiten neukt.

De meeste mensen in ons land zien het toch vooral als een adequate manier om hun vrijheid van meningsuiting vorm te geven. 

Als je in een land “gewoon” hardop kunt zeggen dat de president van Turkije een geitenneuker is, dan kun je in beginsel alles zeggen. Zoiets.

Het is behoorlijk geruststellend om in zo’n land te wonen. Waar je alles mag zeggen, zolang je maar niet echt met geiten neukt. 

U denkt daar kennelijk heel anders over. 

Wij zijn het op dit punt dus fundamenteel oneens. En om dat te benadrukken schreeuwen de analisten nog harder dat u het met geiten doet. Zo werkt de Nederlandse vrijheid van meningsuiting nu eenmaal. 

Nadeel is – en dat zou u toch milder moeten stemmen – als het maar vaak genoeg wordt gezegd, verliest het zijn betekenis. Het vormt niet langer het bewijs van welke vrije meningsuiting dan ook.

En dus is het ook niet langer een belediging. Het zijn maar woorden. Die hun impact verliezen. Geitenneuker? Nou en?

Dus: Waar maakt u zich eigenlijk druk om?

Ton F. van Dijk

Submit a Comment