Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 9 August 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Is Jos Wienen (CDA) gedroomde burgemeester voor Haarlem?

Is Jos Wienen (CDA) gedroomde burgemeester voor Haarlem?
Ton F. van Dijk

Ik heb van nature weinig met de Haarlemse politiek. Maar dat veranderde bijna twee jaar geleden. Toen kreeg ik als “oud-onderzoeksjournalist”, maar vooral als burger van de stad, belastende informatie in handen over een Haarlemse wethouder.

Het ging om Ewout Cassee, de leider van D66 in het College. En gezien zijn portefeuilles vastgoed en financiën, de zonnekoning van Haarlem. Cassee besliste over bijna alles in de stad.

Het is inmiddels geschiedenis. Het dossier dat ik kreeg toegespeeld, had betrekking op het zakelijk verleden van de D66 wethouder. Zo had hij een veroordeling wegens wanbeleid aan zijn broek bij de ondernemingskamer. Het Hof in Amsterdam had vastgesteld dat Cassee voor bijna een miljoen aan onrechtmatige (valse) facturen had verstuurd via een van zijn bedrijfjes.

En er was nog veel meer. Zo was de wethouder in een vorig leven ook  betrokken bij het onrechtmatig overmaken van AWBZ geld uit een goede doelen stichting naar een BV die op zijn naam stond.

Oh ja, en hij had verschillende nevenfuncties in strijd met de gemeentewet niet gemeld aan de raad.

Ik schreef er dit “feitenrelaas” over op verzoek van een aantal partijen in de raad. Dit relaas was helaas zo gedegen en uitgebreid dat slechts weinig raadsleden de moeite namen het te lezen. Als gevolg waarvan de “affaire Cassee” onnodig lang duurde. En het vooral gezien werd als een laffe aanval van de oppositie op een kundig bestuurder.

Maar de afloop van het Haarlemse Koningsdrama is bekend. Cassee en vier van zijn D66 collega’s in de raad ruimden het veld. Er was veel misgegaan bij de benoeming van Cassee, zo oordeelde een onderzoekscommissie van D66 een jaar later.

Cassee kwam nog eens bij me thuis op bezoek. Toen het allemaal voorbij was. Een aardige man, die nog steeds niet begrijpt waarom hij geen wethouder kon zijn, nadat hij valse facturen had verstuurd en zijn bedrijf daarvoor was veroordeeld. Waarom? Waarom heb je het gedaan? Wat was je belang? Zo vroeg hij mij indringend, zittend aan mijn eettafel.

“Dat zul jij nooit begrijpen Ewout. Ik heb het slechts gedaan, omdat ik oprecht vind dat jij met zo’n verleden geen wethouder kunt zijn. That’s all”.

Waarna wij elkaar de hand schudden en ik hem het beste wenste. En hij mij. Zoals gezegd: Ewout is best een aardige man.

Dat laatste geldt zeker ook voor de scheidend burgemeester van Haarlem. Bernt Schneiders. Al was het mede aan hem te danken dat de affaire Cassee en alle controverse daaromheen de Haarlemse gemeenteraad bijna uit elkaar scheurde. 

Schneiders vond het niet nodig om als burgemeester vroegtijdig in te grijpen, toen hij de feiten rond Cassee vernam. Hij realiseerde zich meteen dat de wethouder “onhoudbaar” was. Dat weet ik. Maar hij deed niks. Het College verwachtte van de burgemeester, dat hij de wethouder zou steunen in wat werd gezien als een partijpolitieke aanval. En dat was wat hij deed.

Integriteit bewaken en burgemeester zijn gingen niet bepaald samen. Zo stelde Bernt tijdens een biertje, op een later moment, toen we kort terugblikten op de kwestie.

Hij beloofde werk te maken van een speciaal integriteitsloket waar burgers voortaan terecht zouden kunnen. Ik geloof niet dat het ooit zo ver is gekomen. Tijdens zijn nieuwjaarsspeech stipte hij het dilemma wel aan. Integriteitskwesties aanpakken en het burgemeesterschap staan soms op gespannen voet. 

Toch is Bernt een goede burgemeester geweest. Zijn open bestuursstijl, joviale grondhouding en flegmatische persoonlijkheid hebben de stad veel gebracht. Een burgemeester die een van ons was. Een Haarlemmer onder de Haarlemmers. Altijd bereikbaar. En altijd tot een dialoog bereid. Zo heb ik hem leren kennen.

Bernt wordt nu directeur van het VSB fonds. Een mooie en aansprekende baan. Dat is hem meer dan gegund. Hij zal het zeker goed doen. En hij zal ook merken dat er een wereld is buiten de plaatselijke politiek. Het zal voelen als een opluchting.

Gisteren werd bekend dat Bernt niet wordt opgevolgd door Onno Hoes. Dat is jammer want deze oud burgemeester van Maastricht was een heel goede kandidaat. Ten onrechte moest hij zijn ambt destijds verlaten als gevolg van grensoverschrijdend journalistiek gewroet in zijn prive leven. Het kostte hem de steun van de raad in Maastricht. 

Als iemand een mooie nieuwe functie in het openbaar bestuur verdient, is het Hoes. En in Haarlem had hij zichzelf kunnen zijn. Daar ben ik van overtuigd. Haarlem en Hoes was een goed huwelijk geworden. 

Maar Hoes (VVD) werd het niet.

De kandidaat die wordt voorgedragen is Jos Wienen. Een CDA bestuurder uit Katwijk. Woonde tijdens zijn studie geschiedenis en theologie gezellig bij zijn oma in Utrecht op kamers. Hecht aan zondagsrust. Leest veel over zingeving. Zat acht jaar in het bestuur van EO. Een man met principes gebaseerd op de Bijbel. 

Niet meteen het eerste waar je aan denkt bij Haarlem. En toch. Jos Wienen zou het wel eens heel goed kunnen doen in deze stad. Hij heeft niet de studentikoze leiderschapsstijl van Bernt, die velen zullen missen. Maar wel de wat principiëlere bestuursstijl die in CDA kring gebruikelijk is. 

Dat hij niet bang is en als bestuurder ergens voor staat, weten we sinds zijn opstelling in het vluchtelingendebat. Wilders noemde hij “de slechtste politicus”. En vluchtelingen zijn wat hem betreft welkom. Wienen lijkt humaan en heeft in ieder geval een rechte rug.

Wilders noemde hem “wereldvreemd”. Wat ik een aanbeveling vind.

Een integer bestuurder, zo weten mensen die hem kennen. En daarom is het goed dat hij komt. Want op de een of andere manier ben ik ervan overtuigd dat hij het met Cassee niet zo ver had laten komen. 

Natuurlijk, zoals VVD raadslid Wybren van Haga (kandidaat lid 2e kamer) vandaag opmerkte: “The proof of the pudding is in the eating”. Dat klopt. Ook wat Wienen betreft. 

Maar ik geloof er wel in. 

Submit a Comment