Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 8 December 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Beloningsconstructie SP voorzitter Meyer "misbruik" regels.

Beloningsconstructie SP voorzitter Meyer “misbruik” regels.
Ton F. van Dijk

Wat is dat toch met voorzitters van politieke partijen? Bijna allemaal hebben ze het onderwerp “integriteit” binnen hun partij en in de rest van de samenleving hoog in het vaandel. En dus mag iedereen verwachten dat ze ook op dit punt een lichtend voorbeeld zijn en zelf onkreukbaar zijn.

Inmiddels is bekend dat dit lang niet altijd zo is. Follow the Money onthulde hoe het gesteld was met de zakelijke ethiek van VVD praeses Henry Keizer. Het duurde even voor het kwartje bij de liberalen viel, maar uiteindelijk moest Keizer onder grote druk van de publieke opinie opstappen als gevolg van (vermeend) onethisch handelen bij een lucratieve zakendeal.

En nu is het SP voorzitter Ron Meyer, die volgens hoogleraar integriteit Prof. Dr. Hans van den Heuvel (hij leidde het onderzoek naar corrupte provinciebestuurder Ton Hooijmaijers) iets heeft uit te leggen.

Volgens van den Heuvel – tegenover F-site –  maken de Socialistische Partij en voorzitter Ron Meyer “misbruik” en “oneigenlijk” gebruik van fiscale regels in het kader van zijn beloning als SP voorzitter. Hiermee is volgens de hoogleraar en corruptie-onderzoeker de “integriteit” van Meyer en de SP direct in het geding. Een ernstige zaak dus. Wat is er aan de hand?

Sinds 2015 is Ron Meyer voorzitter van de Socialistische Partij. Hij volgde in die functie Jan Marijnissen op. De SP (u weet wel) de partij die een speerpunt heeft gemaakt van naleving van beloningsregels van bestuurders in de zorgsector.

En ook de partij die vooraan stond om bedrijven en personen aan te klagen die blijkens de zogenoemde “Panama papers” gebruik maken van fiscale constructies in het buitenland om zo de belastingregels te omzeilen.

Een partij met principes dus. Tegen belastingconstructies. Met Ron Meyer als standvastige voorzitter, die deze principes vorm geeft in de politieke praktijk. Nou ja, tot op zekere hoogte, zo blijkt nu.

Want hoewel Meyer bijzonder verheugd was met zijn uitverkiezing tot voorzitter van de SP in 2015, was er ook een fiscaal probleem met betrekking tot zijn salaris als kersverse SP partijvoorzitter.

Meyer wist dat dit geen 9 tot 5 baantje was en dat hij als voorzitter geen gewone werkweken zou gaan maken. Sterker nog: De baan van voorzitter van de SP is een “meer dan fulltime bezigheid”, zo bevestigt Hans van Heijningen, partijsecretaris van de SP en directe collega van Meyer tegenover F-site.

Meyer is dus fulltime voorzitter van het bestuur van de Socialistische Partij. Een vereniging met een zogenoemde ANBI status. Dat is ontzettend handig, want iedereen die een gift doet aan de partij kan deze aftrekken van de belasting, die hij moet betalen.

Dat geldt ook voor alle SP kamerleden die hun salaris bij de partij moeten inleveren in ruil voor een modaal salaris van de partij zelf. De SP ontving zo in 2015 meer dan 5 miljoen euro aan zogenoemde “afdrachten volksvertegenwoordigers”. Zo blijkt uit het jaarverslag van de partij.

De SP politici die samen dus 5 miljoen aan salarissen afdragen, ontvangen in ruil daarvoor dus een modaal salaris van de partij. Tegelijk kunnen ze allemaal dit bedrag aftrekken bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dat gaat derhalve “zo maar” om een bedrag van 2 miljoen euro of meer dat door de belastingdienst moet worden opgehoest ten behoeve van de Socialistische Partij.

Een slimme constructie de partij veel geld oplevert en dankzij de fiscale voordelen bij volksvertegenwoordigers van de SP relatief zacht aankomt. Dankzij de fiscus.

Er was in het verleden al veel kritiek op. Maar het mag. En dus gebeurt het. Niks aan te doen.

Voor voorzitter Ron Meyer vormde zijn fulltime aanstelling bij een politieke partij met een ANBI status  echter een behoorlijk probleem. Als gevolg van de ANBI status is de SP namelijk aan zeer strenge regels gebonden. Opgelegd door de belastingdienst van VVD staatssecretaris Wiebes.

Een van die strenge regels is dat een bestuurder van een ANBI in beginsel geen beloning mag ontvangen voor zijn werkzaamheden. En dat was een probleem voor Ron Meyer, die voor zijn meer dan fulltime baan natuurijk wel een salaris moest kunnen ontvangen.

Gelukkig is men creatief bij de SP. Vrijwel meteen na zijn uitverkiezing tot voorzitter van de partij, trad dezelfde Meyer in dienst bij een andere rechtspersoon: De Stichting Personeel SP. Pikant: Het geld in deze stichting is grotendeels afkomstig uit de ANBI SP

Voor de Stichting Personeel SP verricht Meyer “geringe werkzaamheden” zo bevestigt SP partijsecretaris Hans van Heijningen. “Zijn hoofdtaak is het zijn van voorzitter van de partij”, aldus van Heijningen.

SP bestuurslid Van Heijningen bevestigt dat collega Meyer voor zijn werkzaamheden ongeveer “2700 euro netto per maand” ontvangt.

Let wel: als beloning voor zijn “uitvoerend” werk als partijvoorzitter, maar betaald door een andere stichting die geen ANBI status heeft en waar Meyer gewoon “medewerker” is, zonder dat hij daar bij deze stichting noemenswaardige arbeid voor verricht.

Kort gezegd: De voorzitter van de SP, Ron Meyer, Ontvangt voor zijn werkzaamheden als partijvoorzitter een beloning van 2700 netto per maand, terwijl het wettelijk niet is toegestaan om beleidsbepalende bestuurders van een ANBI als de SP in die hoedanigheid een salaris te geven.

Ook de website van de SP vermeldt dat bestuursleden van de SP geen beloning ontvangen voor hun werk voor de SP. Maar dit blijkt nu dus niet te kloppen. Via een aparte stichting krijgt de SP voorzitter wel degelijk een salaris van 2700 euro netto.

BELONINGSBELEID

Medewerkers van de SP zijn in dienst van Stichting Personeel SP en worden beloond volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van deze stichting. Voor partijbestuurders geldt geen beloningsbeleid; zij kunnen hun daadwerkelijk gemaakte onkosten op declaratiebasis vergoed krijgen.

De tekst op de website is dus misleidend. Want er had moeten staan: “ook de partijvoorzitter is in dienst van de Stichting Personeel SP”.

De hele constructie doet denken aan de “Panama Papers” (bedrijven vestigen zich via een brievenbusbedrijf in een belastingparadijs en omzeilen zo de fiscale regels). Maar daar wil partijsecretaris van Heijningen niets van horen.

“Er is sprake van een constructie”, zo erkent hij, “maar die is legaal en het gaat bij de SP om het doel wat er mee gediend is en dat doel is in dit geval prima”, aldus het SP bestuurslid.

Maar daar denkt hoogleraar openbaar bestuur Hans van den Heuvel dus heel anders over; “Er is in dit geval sprake van oneigenlijk gebruik van de ANBI status en dus misbruik. En dat geldt zeker voor een politieke partij die anderen de maat neemt, dat maakt het extra ernstig”, aldus de integriteitsexpert.

Een zwaar oordeel van de corruptie en integriteits-onderzoeker over de beloningsconstructie  van SP voorzitter Ron Meyer 

Een woordvoerder van staatssecretaris Wiebes wil niet in gaan op specifieke gevallen, maar zegt desgevraagd tegenover F-site; “Als wij constateren, dat een organisatie met ANBI status de regels niet naleeft gaan wij in gesprek en trekken wij zonodig de ANBI status in. Ik raad u aan naar het meldpunt misbruik ANBI te gaan”, aldus Eveline Petit van het ministerie van Financiën namens Wiebes.

F-site is in afwachting van een reactie van Ron Meyer. UPDATE: Ron Meyer laat via zijn woordvoerder weten niet te willen reageren.

Submit a Comment