Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 27 September 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Linschoten moet onmiddellijk stoppen als toezichthouder

Linschoten moet onmiddellijk stoppen als toezichthouder
Ton F. van Dijk

Wie is Robin Linschoten? Nou, da’s een oud VVD staatssecretaris, die op dit moment – as we speak dus – zwaar wordt “gepakt” door de belastingdienst.

Hij is zijn huis kwijt, staat op straat, z’n banktegoeden zijn bevroren en z’n auto is in beslag genomen. Hij heeft zelfs geen ziektekostenverzekering meer. Kan ie gewoon niet betalen.

Los van het feit dat iedere Nederlander verplicht is een zorgverzekering te hebben, is het vooral een ongelooflijk verhaal:

Een man die ooit gold als een groot politiek talent (waar hebben we dat vaker gehoord?) en op jonge leeftijd al deel uit maakte van het landsbestuur, zit volkomen aan de grond.

Toen hij nog onderdeel was van de “boven ons gestelden”, vond het hij het geen enkel probleem om dat te doen namens een law & order partij als de VVD.

Regels moeten er zijn en iedereen dient zich er aan te houden. En desnoods dwing je dat met gepast geweld af. Kort samengevat de dominante ideologie van liberaal Robin Linschoten.

Na zijn politieke loopbaan (die jammerlijk eindigde als gevolg van de “CTSV-affaire”) verzamelde Linschoten meer commissariaten en toezichthoudende functies, dan een gemiddelde filatelist postzegels.

Linschoten heeft dus (vermoedelijk) verstand van toezicht houden op directies en bestuurders van grote en middelgrote bedrijven en organisaties.

Bijvoorbeeld als voorzitter van de Raad van Toezicht van PSYQ, een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Hij deed dat tot 2015.

Stel: de raad van bestuur van deze GGZ instelling “vergeet” loonbelasting af te dragen voor haar werknemers of men betaalt “even” geen pensioenpremies?

Dan hoeft Linschoten als ultiem expert in good governance slechts het concept-jaarverslag onder ogen te krijgen en hij stelt de tekortkomingen van de directie met pijnlijke accuraatheid vast. Om vervolgens meedogenloos in te grijpen.

Een geruststellende gedachte voor alle werknemers, die rekenen op hun pensioen.

Maar nu zit Linschoten zelf dus financieel aan de grond en kan hij niet eens meer de doktersrekening betalen, zo verklaart hij in het Financieel Dagblad.

Oorzaak volgens Robin: Omdat hij oud-staatssecretaris is, hebben de belastingdienst, de bank en justitie het op hem voorzien. En doen ze alles om hem kapot te maken.

Dat is nogal wat.

Want zo stelt Linschoten: Eigenlijk is er niks aan de hand.

De gewezen VVD politicus geeft toe jarenlang geen BTW te hebben afgedragen over zijn verdiensten als toezichthouder. Alleen: dat is niet zijn schuld, maar die van zijn boekhouder.

En de belastingdienst grijpt nu de unieke kans om een oud-bewindspersoon een hak te zetten. That’s all. Als we Linschoten mogen geloven.

Gelukkig gaat de rechter zich er snel over buigen en dan horen we wel wie er gelijk heeft. Da’s het fijne van een rechtsstaat.

Een ding is echter nu al duidelijk: iemand die niet in staat is als statutair bestuurder van zijn eigen BV-tje toezicht te houden op een boekhouder, dient op chirurgische wijze uit alle raden van toezicht en commissariaten van bedrijven in Nederland te worden verwijderd.

Wie als oud lid van de regering niet eens fatsoenlijk BTW aangifte kan doen, heeft letterlijk niets te zoeken in enige controlerende functie in corporate Nederland. 

Dat is levensgevaarlijk en volstrekt ongewenst.

Punt.

 

Submit a Comment