Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 9 August 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Jan Roos door politie beschuldigd van strafbaar feit?

Jan Roos door politie beschuldigd van strafbaar feit?
Ton F. van Dijk

Opiniemaker en oud-politicus Jan Roos werd gisteren publiekelijk beschuldigd van “ophitsing”. Dat is een ander woord voor opruiing. En dat is in beginsel strafbaar gesteld in Nederland.

Een zware beschuldiging dus. De meer dan serieuze aantijging aan het adres van Jan Roos kwam via het twitteraccount van een zekere @JeroenRanzijn. Tot zover niets aan de hand. 

Of toch wel?

Die Jeroen Ranzijn is namelijk (volgens zijn Twitterbio) “Hoofd communicatie” bij de Nationale Politie. Hij deed de beschuldiging van ophitsing door Jan Roos via datzelfde  Twitter. 

Aanleiding vormde een boze tweet van Jan Roos over rapper Kempi.

Wie kent hem niet?

Die was eerder opgepakt nadat hij iemand bedreigd zou hebben met een vuurwapen. Maar stond enkele dagen later al weer op straat.

En dat was bij de sympathieke – maar tamelijk onderbuikgevoelige – Roos in het verkeerde keelgat geschoten.

En dus verstuurde Roos via zijn twitteraccount @laviejanroos een tweet, waarin hij zijn verbazing over de gang van zaken rondom de rapper-crimineel uitsprak. Waarom zo snel weer op vrije voeten? Dat vroeg Roos zich met zoveel woorden af.

Een relevante vraag. Het antwoord is dat de rechter-commissaris het kennelijk niet nodig vond om de rapper langer vast te houden.

Daar MAG je in Nederland als opiniemaker gelukkig iets van vinden. Sterker nog: daar mag iedere burger iets van vinden. 

Regelrecht curieus werd de hele affaire toen de politie via Hoofd Communicatie Jeroen Ranzijn (eveneens via Twitter) als gebeten hond reageerde.

En Jan Roos via een hashtag beschuldigde van “ophitsing” in deze precaire zaak.

Voor alle duidelijkheid: Alleen omdat Roos zijn mening uitte over de “snelle” vrijlating van de criminele rapper, zou hij zich volgens de politiewoordvoerder schuldig hebben gemaakt aan  opruiing.

Toen ik Jeroen Ranzijn hierop vanmorgen in 140 tekens aansprak, haastte deze zich te melden dat hij de tweet op “persoonlijke titel” had verstuurd.

En dat is natuurlijk zeer merkwaardig:

Een prominent communicatiemedewerker van de politie mengt zich in het publieke debat over een publiciteitsgevoelige en delicate politiekwestie. En beschuldigt een bekend opiniemaker op hoge toon van een strafbaar gestelde gedraging.

Op persoonlijke titel?

Dat kan toch helemaal niet?

Eerste onderwerp tijdens het eerstvolgende bilaterale overleg tussen Ranzijn en zijn korpschef Akerboom, zo lijkt me. 

UPDATE van dit verhaal leest u hier

Submit a Comment