Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 7 May 2021

Scroll to top

Top

2 Comments

Grapperhaus: Waarom geen onderzoek naar toezicht Stedelijk Museum?

Grapperhaus: Waarom geen onderzoek naar toezicht Stedelijk Museum?
Ton F. van Dijk

Directeur Beatrix Ruf moest recent opstappen bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Bekend was geworden dat zij naast haar bezigheden als baas van het museum ook een bijklusbedrijfje had.

Ruf was lange tijd niet alleen verantwoordelijk voor een van de belangrijkste musea van het land. Maar zij adviseerde (naar nu blijkt) ook anderen over belangrijke kunstzaken.

Vraag is of er sprake was van belangenverstrengeling? Immers de kunstwereld is een “klein wereldje”. Zeker op het hoge niveau waarop Ruf acteerde.

Andere vraag is of de riante beloning voor haar “advieswerk” van rond de 400.000 euro per jaar op gespannen voet staat met de Wet Normering Topinkomens (WNT)?

De Raad van Toezicht van het museum wachtte de antwoorden op die vragen in ieder geval niet af. En Ruf vertrok bij het Stedelijk. Van de ene dag op de andere. Met de staart tussen de benen, zoals dat zo mooi heet.

Opper toezichthouder bij het museum is de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, Ferdinand Grapperhaus. Een specialist in het arbeidsrecht, die meteen snapte dat dit zo niet kon en maatregelen nam. Met het ontslag van Ruf tot gevolg.

Tot zover niets aan de hand. Althans met Grapperhaus.

Maar nu komt het: Grapperhaus heeft onmiddellijk twee “onafhankelijke” onderzoeken gelast naar de gang van zaken rond het bijklusbedrijfje van Beatrix Ruf.

Een onderzoek wordt geleid door advocaat en hoogleraar Sjoerd Eisma. NRC schrijft daarover:

Sjoerd Eisma, bijzonder hoogleraar Effecten, Markten en Regulering aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en voormalig topadvocaat van De Brauw, gaat evalueren of de afspraken die de Raad van Toezicht met Ruf in 2014 maakte over haar nevenactiviteiten beantwoorden aan de regels en principes van de Governance Code Cultuur en de Ethische Code voor Musea.

Ook laat Grapperhaus een onderzoek in stellen naar de vraag of de gang van zaken wel in overeenstemming is met de WNT. Opnieuw lezen we in NRC:

Een tweede onderzoek wordt gedaan door Jaap van Slooten, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, en Tom Barkhuysen, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Beiden zijn advocaat bij Stibbe. Samen zullen zij onderzoeken of de afspraken met Ruf in overeenstemming waren met de Wet Normering Topinkomens (maximaal 181.000 euro). In haar eerste jaar als directeur van het Stedelijk boekte Ruf met haar kunstadviesbedrijf Currentmatters BV een resultaat van ruim 4 ton.

Grapperhaus oogt daadkrachtig en dat is wat wij als burgers graag zien. Zeker als het gaat om gemeenschapsgeld. En helemaal waar het de beoogde minister van Justitie betreft.

Toch knaagt er iets.

In hoeverre was de Raad van Toezicht van Het Stedelijk zelf al eerder op de hoogte van de nevenwerkzaamheden van Ruf? Hoe waarschijnlijk is het dat je als directeur van een prestigieus museum 400.000 euro per jaar kunt bijverdienen met adviezen in dezelfde arena als waar je als directeur actief bent, zonder dat dit enige bekendheid geniet?

En hoe voor de hand liggend is het dat individuele leden van de Raad van Toezicht zoiets nooit ter ore is gekomen? En als dat niet zo is: waarom niet? En als dat wel het geval is: waarom hebben zij dan niet eerder ingegrepen?

Het lijken relevante onderzoeksvragen, die door Grapperhaus niet worden gesteld.

Sterker: de rol van de Raad van Toezicht (of individuele leden) in deze affaire maakt helemaal geen deel uit van de twee “onafhankelijke” onderzoeken. En dat lijkt een ernstige omissie die tevens in strijd zou kunnen zijn met good govenance laat staan de regels van ethiek.

Tel daarbij op dat de “onafhankelijke” onderzoekers allen hoogleraren en topadvocaten afkomstig van de “zuidas” zijn. Precies: professionals direct afkomstig uit het netwerk van Grapperhaus zelf. En je kunt je terecht afvragen of dit wel goed gaat?

Opvallend is ook de rol van de gemeente Amsterdam, die miljoenen gemeenschapsgeld in het museum steekt. De wethouder van Cultuur lijkt het vooralsnog allemaal prima te vinden en gaat er kennelijk van uit dat het (falende?) toezicht in de affaire Ruf niet verder onderzocht hoeft te worden.

En men heeft ogenschijnlijk ook geen problemen met de wel erg nauwe banden tussen de onderzoekers en het professionele umfeld van Grapperhaus.

Vermoedelijk heeft de verantwoordelijk wethouder het momenteel te druk met andere dingen. Haar naam? Kajsa Ollongren. Inderdaad: de beoogd minister van Binnenlandse zaken en splinternieuwe collega van Ferdinand Grapperhaus.

It’s a small world zullen we maar zeggen.

 

 

Foto Beatrix Ruf: Stedelijk.nl

Comments

 1. Daan van Lent

  Ton, nog relevant voor je betoog is dat wij eerder gemeld hebben dat Grapperhaus in een verklaring aan NRC eerder schreef dat tussen de toenmalige RvT-voorzitter en Ruf afspraken zijn gemaakt over haar nevenactiviteiten. Zie onderstaand fragment:

  ‘Ferdinand Grapperhaus, sinds 1 oktober de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk, heeft NRC wel een verklaring gestuurd. Daarin zegt hij de afspraken die zijn voorganger met Ruf over haar nevenactiviteiten maakte „de komende weken zorgvuldig te willen evalueren”. Grapperhaus wil ook „de wijze waarop aan de afspraken uitvoering is gegeven de komende weken zorgvuldig toetsen”.

  De toenmalige voorzitter, Alexander Ribbink, sprak in 2014 met Ruf af dat zij een aanstelling kreeg voor een volledige werkweek met een salaris conform de Wet normering topinkomens (maximaal 181.000 euro). Haar nevenactiviteiten mocht ze voortzetten, mits die in haar vrije tijd zouden gebeuren en niet zouden afdoen aan haar baan als directeur .
  https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/12/stedelijk-onderzoekt-nevenactiviteiten-directeur-13472490-a1577104

  • Ton F. van Dijk

   Ja dat is een heel waardevolle toevoeging. Dank. Punt is dus: Waarom geen onafhankelijk onderzoek door gemeente Amsterdam naar rol RVT Stedelijk, zoals ook inmiddels wordt bepleit door Joop Daalmeijer, oud voorzitter van de Raad voor Cultuur?

Submit a Comment