Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 22 October 2021

Scroll to top

Top

No Comments

Rapportcijfers: 4.8 Buma (CDA) zo slecht nog niet

Rapportcijfers: 4.8 Buma (CDA) zo slecht nog niet
Ton F. van Dijk

CDA leider Sybrand van Haersma Buma is de fractievoorzitter, die het meest vertrouwen van de kiezers geniet. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond voor De Telegraaf. En dat is een felicitatie waard.

Net als Jan Peter Balkenende destijds, zou Buma zich bij de volgende tweede kamerverkiezingen wel eens kunnen ontpoppen als de politicus met het hoogste gemiddelde draagvlak bij het electoraat. Voor je het weet is het “premier Buma”. Ik denk dat de Friese burgemeesterszoon stiekem ook van dit scenario droomt.

Welk rapportcijfer krijgt Sybrand Buma dan van “de kiezer” volgens Maurice? Welnu: een 4.8! Het hoogste cijfer van de klas. Iedereen gezakt zou je denken.

Zo krijgt de nieuwe John F. Kennedy, Jesse Klaver (GroenLinks) een 4.4, Geert Wilders (PVV) een 4.3 en Halbe Zijlstra (VVD) een 4.2 als gemiddeld rapportcijfer van de Nederlandse bevolking.

Kortom: een fantastische prestatie dus van CDA leider Buma om een 4.8 van de gehele bevolking te krijgen. Zijn eigen achterban waardeert hem overigens met een 7.5. Dat is dan wel weer veel beter.

De vraag is wie zich zorgen zou moeten maken over de cijfers van onze vaderlandse  politici?

In eerste instantie zij zelf, zo lijkt het. Immers als het hoogste cijfer in de klas de 4.8 van Buma is, geeft dat te denken. Van de huidige generatie politici krijgt niemand een voldoende. En dat is zorgelijk. Kennelijk is geen enkele politicus in staat om het volk te bekoren.

Eigenlijk is de 4.8 voor Buma of de 4.4 voor Klaver dan ook een cijfer voor de politiek als geheel. Veel mensen hebben er geen vertrouwen in dat de politiek de grote maatschappelijke problemen van dit moment (vluchtelingen, terrorisme, economie en klimaat) kan oplossen. De kloof tussen burgers en gekozenen wordt steeds groter, zo lijkt het.

Toch zeggen de lage rapportcijfers ook iets over het volk zelf. Dat heeft onrealistische verwachtingen van de politiek. De “maakbaarheid van de samenleving” is een begrip dat in de jaren 80 is afgeschaft. Althans dat leek zo. Maar deze cijfers tonen aan dat veel kiezers nog steeds verwachten dat politici (burgers net als zijzelf) oplossingen kunnen bedenken voor problemen die bijna niet op te lossen zijn. 

De burgerij wordt boos, omdat tastbare antwoorden uitblijven. Daarom krijgen de heren (waar zijn de dames in het rijtje?) het zwaar te verduren. Onterecht lijkt me. Onze politici zijn misschien niet bijster goed, maar ook niet zo matig als de kiezers vinden, getuige de cijfers die zij vandaag uitdelen.

Zo bezien is de 4.8 van Buma dus helemaal niet zo slecht. Een 7.5 van zijn eigen achterban zelfs goed. Sterker nog: de cijfers vertellen ons vooral hoe de verschillende fractievoorzitters zich tot elkaar verhouden. En ja, dan is Buma de winnaar. 

 

Submit a Comment