Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 23 May 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Eerlijkheid Buma over referendum is een verademing

Eerlijkheid Buma over referendum is een verademing
Ton F. van Dijk

Ik zal heel eerlijk zijn: Ja, ik heb de aanvraag voor een raadgevend referendum inzake de zogenoemde sleepwet ondersteund.

Daarvoor zijn twee redenen. Allereerst omdat ik een (kritische) opvatting heb over die wet. En daarnaast omdat de mogelijkheid bestaat om mijn mening daarover te uiten. En aldus het kabinet van een advies te voorzien.

Het prettige is bovendien: De spelregels zijn vooraf volstrekt helder. Daarom heb ik ook graag mijn handtekening onder de aanvraag gezet. Met nog zo’n slordige 400.000 Nederlanders die zich met mij zorgen maken over de sleepwet.

Maar ben ik dan niet ontzettend boos op CDA leider Buma?

Immers: hij laat weten dat de nieuwe coalitie zich weinig zal aantrekken van de uitslag van het raadgevend referendum. De regering zal een negatief advies over de sleepwet naast zich neer leggen.

Veel mensen zijn daarom extreem boos op Buma. Vooral omdat hij het (nu al) hardop zegt.

Bijvoorbeeld kamerlid Kees Verhoeven van coalitiepartner D66. Die laat weten dat het kabinet toch eerst de uitslag van het referendum moet afwachten en dan pas met een reactie moet komen. In de visie van D66 spreekt Buma ernstig voor zijn beurt.

De eerste “haarscheur” in de nieuwe coalitie wordt het al genoemd.

Als mede ondersteuner van het raadgevend referendum vind ik de opstelling van Buma echter een verademing. De CDA leider is volstrekt transparant over de eventuele gevolgen van een volksraadpleging:

De uitkomst zal niet door een advies van het volk worden beïnvloed. De sleepwet komt er gewoon.

Waarom ik vind dat Buma daarmee een legitiem standpunt in neemt?

Allereerst waardeer ik in de relatie tussen kiezer en gekozene (Buma) dat de laatste eerlijk is. Dankzij de duidelijkheid die Buma verschaft weten we precies waar we aan toe zijn. Het is een kwaliteit in de politiek die juist vaak ontbreekt.

Maar zult u zeggen: Buma negeert – ondanks zijn eerlijkheid – toch de wil van het volk?

Dit mag zo zijn, maar de wet zegt dat Buma dat ook mag. Het is een advies van de bevolking dat de regering naast zich neer kan leggen. Dat is gewoon legaal. Het advies is niet bindend.

Buma zegt ruim voor het referendum: ik zal het advies niet opvolgen. Wat is daar dan mis mee?

Maar moeten we niet eerst afwachten waar het volk mee komt en dan heel goed luisteren, zo vragen critici zich af?

Ook dit argument lijkt me niet steekhoudend. Het is slechts een advies, dat door de bevolking niet nader kan worden gemotiveerd. Dat laatste is een belangrijk gegeven.

Met andere woorden: de uitkomst van een referendum biedt nauwelijks meer inzicht in de materie, en levert ook geen nieuwe inzichten op, die gewogen zouden moeten of zelfs kunnen worden.

Het is een een simpel ja, of nee, zonder enige toelichting.

In die context is de duidelijkheid van Buma juist een verademing. Eindelijk wordt het volk serieus genomen en krijgen we gewoon te horen wat er met ons advies zal worden gedaan.

Niets.

Zodat we ons geen illusies hoeven te maken.

Buma valt dus niets te verwijten. Simpel.

 

Submit a Comment