Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 26 June 2022

Scroll to top

Top

One Comment

Onderzoek D66: Haarlemse wethouder verzweeg veroordeling voor partij

Onderzoek D66: Haarlemse wethouder verzweeg veroordeling voor partij
Ton F. van Dijk

Review Overview

Transparantie Cassee
4
Chaotische procedure
5
Rapport Van Veldhuizen
8.5
5.8

Chaotisch

HAARLEM – De Haarlemse wethouder Ewout Cassee heeft tegenover zijn partij verzwegen dat hij in het verleden is veroordeeld wegens wanbeleid. Dat is de belangrijkste uitkomst van een onderzoek door de Commissie Van Veldhuizen naar de benoeming van Cassee tot wethouder voor D66 in 2010.

Het onderzoek werd ingesteld op verzoek van het landelijk bestuur van D66 na een publicatie in NRC Handelsblad vorige zomer. Daaruit bleek dat Cassee een veroordeling door de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam niet had gemeld bij zijn benoeming tot wethouder.

Cassee ontkende dit echter. Hij gaf in een op de publicatie volgend crisisdebat in de Haarlemse gemeenteraad aan “volstrekt transparant” te zijn geweest over de “butsen en deuken” uit zijn verleden. Dit inclusief zijn veroordeling door het Gerechtshof, ondermeer wegens het opmaken van valse facturen.

Een meerderheid van de raad steunde Cassee op basis van deze verklaring. Eind 2014 moest Cassee alsnog aftreden omdat een meerderheid van de D66 fractie het vertrouwen in hem opzegde. Volgens Cassee op basis van een “ongekende lastercampagne”.

De onderzoekscommissie onder leiding van de burgemeester van Hoorn, Onno van Veldhuizen, komt nu in haar rapport, dat in handen is van F-site, tot de conclusie “dat de achtergronden en de portee van de uitspraak van de Ondernemingskamer, waaronder wanbeleid, niet ter sprake zijn gekomen binnen de selectieprocedure”.

Een harde vaststelling van de commissie, die hiermee de juistheid van de publicatie in NRC bevestigt en de uitleg van Cassee, dat hij openhartig heeft verteld over zijn veroordeling, naast zich neer legt.

De onderzoekscommissie maakt tevens melding van een anonieme brief die na de selectieprocedure  bij de toenmalig lijsttrekker van D66 Haarlem werd bezorgd. In de brief staat volgens de commissie letterlijk over Cassee die afkomstig was uit het ambulancevervoer;

“De ziekenbroeder die jullie nu tot wethouder R.O. benoemen is al twee maal failliet en veroordeelt door de ondernemingskamer. Niet verstandig democraten”.

De commissie concludeert dat ook deze brief niet heeft geleid tot een gesprek met de gehele fractie, die Cassee immers voordroeg, “over de achtergronden en portee van de uitspraak van de Ondernemingskamer waaronder wanbeleid”.

Van Veldhuizen kraakt ook de benoemingsprocedure. Het rapport stelt dat er in 2010 bij D66 Haarlem “geen voor alle betrokkenen duidelijke en doelmatige procedure was om te komen tot de werving en selectie van wethouders”. De commissie spreekt van een “informele” en “chaotische” benoemingsprocedure. Er was volgens de commissie zelfs sprake van “twee verschillende formele procedures”. Een rommeltje, aldus Van Veldhuizen.

En hij voegt er aan toe; “Er is ondanks ingewonnen referenties onvoldoende doorgevraagd en ook de kandidaat zelf (Cassee-red.) heeft zich niet voldoende kwetsbaar opgesteld.”

De commissie doet geen uitspraken over de vraag of rehabilitatie van voormalig D66 raadslid Louise van Zetten noodzakelijk is geworden. Van Zetten zegde mede naar aanleiding van de publicatie in NRC als enige lid van de fractie het vertrouwen op in Cassee omdat hij feiten uit zijn verleden verzwegen had. Als gevolg hiervan werd zij enkele maanden later door het hoofdbestuur van D66 na vele jaren trouwe dienst geroyeerd als lid van D66.

Comments

  1. Het is toch wel bijzonder dat een burger(oud-journalist en inwoner van Haarlem) dit soort zaken napluist en het Haarlems Dagblad over dit soort zaken in alle talen zwijgt. Sterker nog; in de hele zaak van het verleden van Cassee heeft het HD geen enkel onderzoek gedaan, alleen teksten van Cassee zelf overgenomen.

    Eigenlijk sinds dit artikel heb ik nooit meer iets objectiefs over ons stadsbestuur in het HD mogen lezen:
    http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article15868923.ece/Wethouder-Cassee-Haarlems-Dagblad-te-kwader-trouw

    Terwijl ze vroeger flink van leer trokken met artikelen als deze: http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemeo/article1047611.ece

    (Niet dat dát goede journalistiek is, maar het is enigszins kritisch en er lijkt tenminste iets van onderzoek te zijn gedaan).

Submit a Comment