Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 8 December 2021

Scroll to top

Top

6 Comments

DENK heeft gelijk over achterbank dienstauto Kamervoorzitter Arib

DENK heeft gelijk over achterbank dienstauto Kamervoorzitter Arib
Ton F. van Dijk

Kamervoorzitter Khadija Arib en volksvertegenwoordigers van DENK hebben het weer eens aan de stok. Dit keer gaat het dispuut over het gebruik van de dienstauto door de Kamervoorzitter.

Want wat blijkt? Als het laat wordt in Den Haag (na bijvoorbeeld een nachtelijk debat) biedt Arib (sommige) andere Kamerleden een lift aan in haar dienstauto. En worden ze keurig thuis afgezet.

En dat is een schande, aldus de Kamerleden van DENK, die een dergelijke eer nog nooit te beurt vielen.

“Onzin” zeggen Arib en haar pleitbezorgers.

Maar is dat ook zo? Of hebben de “querulanten” van DENK misschien toch een punt?

Ik denk persoonlijk van wel.

Want wat wordt er in de besloten omgeving van de met leder beklede achterbank van BMW of Mercedes allemaal besproken?

De Kamervoorzitter dient volstrekt onafhankelijk te zijn. Zij kan zich op geen enkele wijze permitteren de schijn van partijdigheid op zich te laden.

Zelfs een ritje op de achterbank na een vermoeiend debat is dan een stap te ver. Sterker nog: hoe groot is de kans dat juist op zo’n informeel moment nog even het optreden van bijvoorbeeld de “lastige” Kamerleden van DENK gezamenlijk en eensgezind wordt geevalueerd?

Al is het maar grappend nog even terug kijken op de repliek die Arib die avond gaf naar aanleiding van een interruptie van het lid Kuzu? “Gaat u toch naar huis, u bent moe”, zei zij tegen Kuzu.

Juist tijdens zo’n nachtelijk debat. Weet u nog?

Een Kamervoorzitter dient te allen tijde afstand te bewaren tot de leden en haar onafhankelijkheid op geen enkele wijze te compromitteren. Ook niet door het aanbieden van de achterbank van haar dienstauto.

Dat zij dit kennelijk wel heeft gedaan, lijkt heel sympathiek, maar is vooral een bewijs van gebrek aan politieke sensitiviteit. En dat valt haar aan te rekenen.

Lastig of niet. Kuzu en zijn partij DENK hebben hier gewoon een punt.

Comments

 1. Wat een slap verhaal. Op zich raakt het al kant noch wal om te stellen dat de Kamervoorzitter als primus inter pares in splendid isolation moet blijven omdat ze met andere Kamerleden weleens van gedachte zou kunnen wisselen over een debat of de deelnemers hieraan.

  Onderhavig voorbeeld maakt het artikel nog knulliger, want schrijver is kennelijk niet op de hoogte van het feit dat Martin Bosma naast Kamerlid voor de PVV ook ondervoorzitter van de Tweede Kamer is en dat het niet meer dan gebruikelijk is dat leden van het Presidium ondewrling overleg voeren.

  • Ton F. van Dijk

   Dat is ook niet hetgeenik betoog. Ik zeg alleen dat ze zich (te) kwetsbaar maakt door sommige leden mee te nemen in haar dienstauto en andere niet. Terwijl onafhankelijkheid haar belangrijkste legitimatie vormt. Daarom beter iedere schijn vermijden. En hoe je erbij komt dat ik niet op de hoogte zou zijn van het feit dat Martin Bosma lid is van het presidium is mij een raadsel. Ik heb op deze site zelfs ervoor gepleit om hem kamervoorzitter te maken.

 2. henri

  Ton, ik lees je graag maar nu sla je de plank mis! Denk heeft geen punt, wellevendheid noem ik dat van Arib en dat zegt meer over haar dan over de turken van denk.

  • Ton F. van Dijk

   Dank voor je compliment en voor de kritiek. Ik heb het gevoel dat – omdat het om Denk gaat – vergeten wordt de zaak op z’n merites te bekijken en de vraag te stellen of het slim is dat een voorzitter zich zo kwetsbaar maakt. Want dat ze dat heeft gedaan blijkt wel uit alle commotie. Ik vind het gewoon niet verstandig omdat zij alle schijn van partijdigheid moet vermijden juist omdat zij in haar rol soms fel uithaalt naar bv Kuzu van DENK.

   • André

    Ik ben van mening dat dit haar geenszins kwetsbaar maakt. Op het moment dat er gerede twijfel bestaat over de onpartijdigheid van mevrouw Arib, zijn daar voldoende middelen voor. Ook een kamervoorzitter kan weggestuurd worden. Voorzitter of niet, zij is in de eerste plaats een collega van de kamerleden. En of ze nou met die kamerleden een pilsje drinkt aan het café aan de overkant, of diezelfde collega een lift naar huis geeft, dat maakt qua kwetsbaarheid niet uit. Zoals Emma ook al aangeeft, men kan niet van haar eisen dat ze zich volledig afzondert van haar collega’s om maar de onpartijdigheid te waarborgen.

    Laten we ook niet vergeten dat de kamervoorzitter uit de kamer wordt gekozen en dus officieel nog steeds lid is van een specifieke partij. Als dat feit op zichzelf niet voldoende grond is om de onpartijdigheid van de kamervoorzitter in twijfel te trekken, dan is een incidentele lift aangeboden aan een kamerlid eveneens niet. Laten we overigens ook niet vergeten dat een van degenen die een lift krijgt Martin Bosma is, een PVV-er. Arib is PvdA-er. Die twee partijen liggen elkaar totaal niet, dus als Arib al enigszins partijdigheid zou tonen, verwacht ik niet heel veel gunsten van de kamervoorzitter aan de PVV.

    Arib heeft zich tot dusver prima onpartijdig getoond, is niet bang om ook haar eigen PvdA te berispen. Öztürk maakt hier een zaak van om politiek te kunnen scoren, om z’n achterban het idee te geven dat hij werkelijk ook nog iets doet voor onze democratie. Nu ben ik er op zich niet op tegen om een rittenstaat te verplichten, het is op zich een degelijk middel om misbruik te kunnen nagaan. Maar als deze liften 3 kilometer omrijden betekent, zou ik daar nog geen moment wakker van liggen.

 3. Peter

  Ik schaar dit onder spijkers op laag water zoeken. Een gewoon menselijk gebaar, niets mis mee.

Submit a Comment