Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 27 September 2022

Scroll to top

Top

2 Comments

Hoofddoek? Politie uniform is er om agenten te "beschermen"

Hoofddoek? Politie uniform is er om agenten te “beschermen”
Ton F. van Dijk

Wie staat er niet eens vertwijfeld voor zijn kledingkast? Wat moet ik aan vandaag? Heel herkenbaar.

Maar niet voor een politieagent. Die draagt namelijk een uniform. Volgens de Van Dale (en die kan het weten) betekent dit: gelijke kleding.

Kortom: politiemensen gaan gelijk gekleed. Het operationele politiepak is zelfs genderneutraal. Vrouwen mannen dragen dus exact dezelfde outfit als hun mannelijke collega’s. De pet past ons inmiddels inderdaad allemaal.

Daar is volgens de politie zelf een belangrijke reden voor:

Natuurlijk staat voorop hoe politieagenten hun werk doen, maar ook de presentatie van dat werk verdient aandacht. De manier waarop een politieagent zich presenteert, zegt iets over de kwaliteit van dat politiewerk. Het uniform ‘zegt’ ook dat de politieagent de autoriteit is op straat. De politieagent vertegenwoordigt het gezag (de overheid). Daarmee is het uniform aanzienlijk meer dan een ‘werkpak’. Aan het uniform ziet u als burger dat u met de politie te maken hebt. Zichtbaarheid en herkenbaarheid zijn daarmee de belangrijkste functies van het uniform. Daarnaast biedt het uniform ook veiligheid en bescherming.

Volgens de politie zijn veiligheid en bescherming naast zichtbaarheid dus de belangrijkste functies van het politiepak.

Vraag is nu of een hoofddoek voor vrouwelijke politieagenten dat uitgangspunt wezenlijk aantast? Immers er wordt op dit moment druk gediscussieerd over die vraag. Sarah, een vrouwelijke agente wil namelijk om geloofsredenen een hoofddoek bij haar uniform kunnen dragen. En zij is nu in het gelijk gesteld door het College voor de rechten van de mens.

Probleem is dat een hoofddoek niet alleen een symbool van religie is. Het is ook de betekenisdrager geworden van polarisatie en inzet van politiek gewin aan de rechter zijde van het politieke spectrum

De hoofddoek is helaas pars pro toto geworden voor de gespannen verhoudingen in onze samenleving. En al lang niet alleen meer slechts een symbool van de vreedzame Islam. Triest maar waar.

Voor politici als Geert Wilders, die de tweede politieke beweging van het land aanvoert, is de hoofddoek een belangrijke uiting van de ongewenste opkomst van de radicale Islam en alle gevaren die deze “ideologie” volgens hem met zich meebrengt.

Voor Sarah daarentegen is de hoofddoek het teken van haar devotie aan Allah en betekent het dragen ervan dat zij datgene doet wat haar religie van haar vraagt. Het is bepalend voor wie zij is. De hoofddoek is een onderdeel van haar identiteit als moslim.

En dus staan we weer eens lijnrecht tegenover elkaar. Een hoofddoek bij de politie. Kan dat nou wel? Of juist niet?

Vrijheid van godsdienst is opgenomen in de grondwet. Tegelijkertijd is het een regel bij de Nationale Politie dat het uniform voor iedereen gelijk is. De politieleiding wil dus niet dat vrouwelijke agenten een hoofddoek dragen.

Ik zelf heb er geen bezwaar tegen, maar vind wel dat gekeken moet worden naar de functie van het politieuniform. Volgens de politie zelf om de veiligheid van agenten te waarborgen en agenten te beschermen.

En daarmee is het antwoord voor mij gegegeven. In een gepolariseerde samenleving waar een hoofddoek niet alleen een religieus symbool is, maar het verzet daar tegen juist ook een instrument van rechtse symboolpolitiek en polarisatie, lijkt het me voor de korpsleiding onwenselijk om vrouwelijke agenten voorzien van een hoofddoek de weg op te sturen.

Niet omdat er op zich iets mis mee is. Maar om ze te beschermen tegen een deel van de samenleving dat niets anders kan voelen dan agressie bij het zien van een hoofddoek. Dat is vragen om problemen. En dus is een hoofddoek bij de politie verre van praktisch. Ook al is het een fundamenteel recht.

Niet doen dus. Veiligheid boven alles.

Comments

  1. Edwin van Nieuwpoort

    We hebben toch ook scheiding van kerk en staat?

  2. Ik ben zeer voor een strikte scheiding van kerk en staat, geloof is een privé overtuiging en dit zou men ook moeten beperken tot de privé sfeer.Neutraliteit is belangrijk, omdat je daar staat namens de overheid, niet namens jezelf. Je staat boven partijen, je bent er niet zelf één.De wet staat boven religieuze wetten. Ook andere religieuze symbolen of niet neutrale uitingen, dienen te worden geweerd.Scheiding van staat en religie betekent ook scheiding van dienstverlening en geloof….Als de politie een hoofddoek moet toestaan, wat moet ze dan nog meer toestaan? Een oranje gewaad als je een boeddhist bent? Een keppeltje als je jood bent? Zo verliest het uniform, precies dat wat het woord betekent: die ene vorm.Bovendien moet de moslima toch voordat ze bij de politie ging werken, geweten hebben dat je geacht wordt een uniform te dragen, zoals dat je wordt aangeboden. Als zij in het kader van discriminatie in het gelijk gesteld wordt, worden haar collega’s gediscrimineerd die zich keurig aan het kledingvoorschrift houden en hun eigen visie laten voor wat het is. Ik zie hier een omgekeerde wereld….De islamitische hoofddoek is ook het symbool voor een akelige ideologie, die over de hele wereld voor onderdrukking, geweld en doden zorgt en dat al 14 eeuwen lang!..

Submit a Comment