Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 23 May 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Landelijk partijbestuur D66: "Het meeste dat op TV komt is niet waar..."

Landelijk partijbestuur D66: “Het meeste dat op TV komt is niet waar…”
Ton F. van Dijk

Het landelijke partijbestuur van D66 heeft geen vertrouwen meer in televisie als journalistiek medium. Dat blijkt uit een interne email afkomstig van D66 bestuurslid Annelou van Egmond, die F-site in handen kreeg.

Van Egmond, belast met de portefeuille communicatie binnen het hoofdbestuur van D66 schrijft; “Niet alles wat op de TV komt is waar – ik kan je als professioneel woordvoerder wel vertellen dat het meeste dat op TV komt niet waar, of in ieder geval niet helemaal waar is.

D66 bestuurslid: “Ik kan je als professioneel woordvoerder wel vertellen dat het meeste dat op TV komt niet waar, of in ieder geval niet helemaal waar is.”

Het lijkt alsof de fakenews echo van de Amerikaanse president Donald Trump via D66 is overgewaaid naar Nederland. Met een even Trumpiaanse aanval op de gehele vaderlandse televisiejournalistiek als gevolg.

Het D66 bestuurslid reageert in de gelekte mail op een vraag van een lokaal D66 lid dat om opheldering vraagt naar aanleiding van een uitzending over D66 van het televisieprogramma Politicologicia van publieke omroep Human.

In een serie van vier afleveringen besteedde Polticologica voor de verkiezingen van dit jaar aandacht aan de “frames” van politieke partijen. Een uitzending die speciaal aan D66 gewijd was, ging over de claim van D66 dat het een transparante partij is, die integriteit hoog in het vaandel heeft staan.

Met name de handelwijze van D66 voorman Alexander Pechtold stond centraal in een tweetal kwesties.

Allereerst het feit dat Pechtold met een prive-vliegtuig van een Rotterdamse zakenman naar Oekraïne vloog zonder hiervoor te betalen. En dit vervolgens in strijd met de regels van de Tweede Kamer verzuimde als gift te melden in het geschenkenregister. Het kwam Pechtold op veel kritiek te staan. Volgens Haagse bronnen ook van zijn eigen fractie.

D66 bestuurslid: “Ik denk wel dat Pechtold de volgende keer een andere afweging maakt want kennelijk vinden politieke tegenstanders het prettig dit uit te melken.”

Over deze affaire schrijft landelijk D66 bestuurslid Van Egmond nu in een interne email van vrijdag 23 juni 2017; “Hij heeft destijds die uitnodiging geaccepteerd omdat het beter in zijn agenda paste dan de reguliere vluchten vanuit Nederland naar Kiev en hij heeft het ook gewoon gemeld. Ik denk wel dat hij de volgende keer een andere afweging maakt want kennelijk vinden politieke tegenstanders het prettig dit uit te melken.”

Ook de affaire rondom de Haarlemse D66 politicus Cassee kwam in de uitzending van Politicologica aan de orde. De Haarlemse wethouder van financiën en vastgoed bleek in het verleden door het Gerechtshof te zijn veroordeeld voor financieel wanbeleid bij zijn bedrijf. Hij had dit niet aan D66 gemeld bij zijn aanstelling als wethouder. Gevolg Cassee raakte verstrikt in een net van leugens en moest aftreden. Evenals drie Haarlemse D66 raadsleden die hem hadden gesteund.

In Politicologica werd Pechtold het verwijt gemaakt niet eerder te hebben ingegrepen, ondanks het feit dat hij al langere tijd op de hoogte was van de veroordeling voor wanbeleid van de prominente D66 wethouder. 

In de interne mail schrijft Van Egmond over de betrokkenheid van D66 leider Pechtold bij deze affaire; “In alle gevallen is er uiteindelijk door de organen die we daar voor hebben in de partij opgetreden en zijn mensen aangesproken. In veel gevallen zijn ze ook geen lid meer. Dat heeft allemaal niets met Alexander Pechtold te maken. Hij bemoeit zich helemaal niet met dit soort dingen, zoals het ook hoort in een volwassen politieke partij. En in een partij met ruim 28.000 leden is het absurd om de voorman direct verantwoordelijk te houden voor het gedrag van alle individuele bestuurders.”

D66 bestuurslid: “In een partij met ruim 28.000 leden is het absurd om de voorman direct verantwoordelijk te houden voor het gedrag van alle individuele bestuurders.”

Voorzover bij F-site bekend is alleen het Haarlemse D66 raadslid Louise van Zetten door D66 naar aanleiding van de affaire Cassee geroyeerd. Zij stemde destijds dan ook al enige VOOR de motie van wantrouwen tegen haar eigen “jokkende” D66 wethouder.

De voor wanbeleid veroordeelde wethouder Cassee zelf is naar verluidt nog steeds enthousiast lid van D66.

Foto Annelou van Egmond: D66

Submit a Comment