Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

F-site | 9 August 2022

Scroll to top

Top

No Comments

Jan Driessen geeft Omtzigt "gratis lesje" crisiscommunicatie

Jan Driessen geeft Omtzigt “gratis lesje” crisiscommunicatie
Ton F. van Dijk

De “kwestie Omtzigt” maakt duidelijk in welke ingewikkelde situatie het nieuwe kabinet zich getalsmatig bevindt.

Ieder kamerlid dat deel uit maakt van de coalitie is in beginsel in staat het kabinet te ontdoen van een meerderheid in het parlement.

Immers Rutte 3 kan maar rekenen op 76 zetels. En dat is de meerderheid plus een.

Wellicht vormt dit ook de verklaring waarom het zo oorverdovend stil is rond Pieter Omtzigt, die volgens NRC een valse getuige naar voren schoof in het MH17 dossier.

Pijnijk voor de nabestaanden.

Maar ook voor kersverse coalitiepartij CDA. De Christendemocraten zijn nog niet begonnen met regeren, of er is al een serieuze dreiging ontstaan voor de “Wilhelmus coalitie”.

Want: Wat als morgen tijdens het CDA-beraad over de affaire blijkt dat de positie van Omtzigt onhoudbaar is als gevolg van zijn fikse uitglijder? En hij derhalve van zijn fractie dient op te stappen? Maar Omtzigt desondanks besluit om zelfstandig verder te gaan?

Als de Groep Omtzigt.

Dan is het kabinet met een droge klap z’n meerderheid kwijt en wordt het afhankelijk van gedoogsteun van bijvoorbeeld de SGP.

Er is dus een potentiele crisis in de maak.

Het zou kunnen verklaren waarom er geen inhoudelijke reactie komt vanuit Omtzigt of zijn partij op de berichtgeving dit weekend. Men is in paniek.

In dit scenario – dat niet bepaald onrealistisch is – blijkt de berichtgeving in NRC grotendeels juist en heeft men geen adequate reactie op een zeer pijnlijke faux pas van het geliefde kamerlid.

En daarom kijkt het gehele CDA, leider Buma voorop, al twee dagen als een konijn een koplamp.

Precies hetgeen je niet moet doen, als zich dit soort crises voordoen. Communicatie deskundige (en prominent adviseur van Mark Rutte) Jan Driessen verwoordde het in een reactie naar aanleiding van dit blog op F-site als volgt:

“Les 1 van crisiscommunicatie is dat je alle feiten moet kennen. Die zijn nu onduidelijk. Daar snel helderheid en achtergrond bij geven is cruciaal. Anders bepaalt de ontstane perceptie en niet de bewijsbare realiteit de beeldvorming.”

Vrij vertaald: Volgens Driessen moet je zo snel mogelijk de angel uit een belastend krantenverhaal halen. Doe je dat niet, dan wordt de perceptie die ontstaat – terwijl jij opzichtig je mond houdt – de werkelijkheid en is er geen redden meer aan.

Morgen spreekt CDA leider Buma met het in opspraak geraakte kamerlid en wordt besloten of de affaire invloed heeft op “zijn positie” als parlementariër, zo lezen we inmiddels op Teletekst.

Dat is dus om met Jan Driessen te spreken veel en veel te laat. Zeker voor wie kan rekenen.

Submit a Comment